Inni o ASI…

Magda Kowalczyk

ASI to takie miejsce, gdzie można doświadczyć Bożej mocy, gdy dajesz, a On wypełnia swe obietnice i zsyła deszcz błogosławieństw. Albo dla innych to miejsce, gdzie można doświadczyć Bożej mocy, gdy otrzymujesz by dać.

Roman Chalupka

Jest wielu tych, którzy kochają innych ludzi i szczerze pragną do nich dotrzeć z wieścią o Jezusie, o doświadczeniu jego obecności w życiu. Misja staje się w naturalny sposób częścią życia, a więc nie tyle wydarzeniem, ile normalną zwykłą czynnością. A jeśli służy temu w tak wyrazisty sposób ASI, starajmy się z tego korzystać, wspierać to i dać się temu porwać. ~pastor Roman Chalupka

Marek Rusek

Jeśli masz inicjatywę lub szukasz motywacji do działania, powinieneś być na kogresie! Działalność ASI dotyczy inspiracji i znajdowania tego, co może sprawić, że nasze życie stanie się aktywne, i przyniesie dobro dla nas samych i drugiego człowieka. ~Marek Rusek
^ Do Góry