1201 Obozy Misyjne GM3A

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2012   \\   Przyznane dofinansowanie: 40,000 PLN

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Wierni poleceniu Chrystusa pragniemy wykorzystać czas wakacji — a w szczególności wielkiego wydarzenia, jakim będą zawody Euro 2012 — aby głosić ewangelię.

Zapraszamy do wzięcia udziału w czterech obozach, które w dniach 07—24 czerwca 2012 odbędą się w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Ich celem będzie dotarcie z ewangelią do widzów Euro 2012. Zapraszamy także do uczestnictwa w innych obozach, które będą miały miejsce na terenie kraju w dniach 15.08—31.09.2012.

Dla wszystkich uczestników będzie to czas intensywnego doświadczania Boga i Jego mocy, wspólnoty z wierzącymi, nauki pracy ewangelizacyjnej i duchowego ożywienia.

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org   \\   strona projektu

Raporty z projektu

Obóz rodzinny w Wiśle
1201 Obozy Misyjne – raport
26 września 2012, Raporty
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry