1304 Kontynuacja pracy misyjnej w Ostródzie

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 29,900 PLN

Projekt jest kontynuacją działalności GM3A na terenie Ostródy. W tym 30-tysięcznym mieście w województwie warmińsko-mazurskim mieszka jedna wyznawczyni KADS, a do najbliższej grupy wierzących jest ponad 30 km. W sierpniu 2012 r. odbył się w Ostródzie Ogólnopolski Kamp Misyjny, po którym dalszą pracę ewangelizacyjną prowadzą dwaj wolontariusze. Kontynuują oni dzieło rozpoczęte przez niemal 300 uczestników Kampu! Nie możemy dopuścić, aby energia, modlitwy i działania do tej pory zainwestowane w Ostródę zostały zmarnowane. Prowadzenie już poznanych ludzi do Chrystusa jest kwestią priorytetową. W tej miejscowości nie można przekazać adresów zainteresowanych osób zborownikom, ponieważ zbór jeszcze tam nie istnieje. Ale wszystko przed nami. Już wkrótce, dzięki pracującym w Ostródzie wolontariuszom, może powstać w tym mieście grupa wyznawców. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nie można go osiągnąć bez modlitwy, poświęcenia i finansów, które umożliwią pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem wolontariuszy.

Nie zmarnujmy wykonanej pracy!

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org

Raporty z projektu

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry