1313 Maraton Misyjny

1313 Konin Maraton Misyjny

Wnioskodawca: Zbór w Koninie   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 5,000 PLN

„Czas gwałtownie mija a wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Każdy moment musi być wykorzystywany, aby prowadzona przez nas praca mogła się właściwie rozwijać” (Ewangelizacja, s. 335).

Naszym wielkim przywilejem, ale i obowiązkiem jako ludu Bożego ostatnich dni jest głoszenie Bożego poselstwa światu wykorzystując ku temu każdą nadarzającą się okazję. Im bliżej jesteśmy przyjścia Pana, tym gorliwsze powinny być nasze wysiłki w celu pociągnięcia wielu dusz do Chrystusa.

Dlatego też chcielibyśmy zorganizować w tym roku tzw. cykl ewangelizacyjny, by poprzez różnorodne działania dotrzeć do jak największej liczby osób. Projekt ten ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom Koninian i zaznajomienie ich z poselstwem zdrowia, zasadami budowania relacji w rodzinie oraz Bożą Prawdą.

Liczymy na to, że Bóg pobłogosławi nasze wysiłki i da nam ludzi, z którymi będziemy mogli studiować Biblię.

Raporty z projektu

emaus-zaproszenie
1313 Maraton Misyjny (1)
25 kwietnia 2013, Raporty
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry