1417 Misja Młodzieży

1417MisjaMlodziezy

Wnioskodawca: Maria Jaworska-Trzop   \\   Rok realizacji: 2014   \\   Przyznane dofinansowanie: 6,200 PLN

Misja młodzieży to projekt którego celem jest stworzenie w Kościele dodatkowej przestrzeni rozwoju dla młodych ludzi, tak by pomóc im odnaleźć własne miejsce w Bożym dziele i odkryć Boży plan dla ich życia. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży – pod względem fizycznym, duchowym, intelektualnym i społecznym – głównie podczas obozów, zjazdów i szkoleń misyjnych oraz sportowych. Środki oddziaływania są proste: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, wspólne nabożeństwa ze studium Biblii i Ducha Proroctwa, praktyczne warsztaty i szkolenia, różnorodna praca na rzecz innych ludzi, wdrażanie do samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności oraz rozwijanie samodyscypliny i samooceny.

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry