1510 Klub Zdrowia w Ostrowcu Świętokrzyskim

1510-Klub-Zdrowia

Wnioskodawca: Iwona Kowalska   \\   Rok realizacji: 2015   \\   Przyznane dofinansowanie: 3,000 PLN

Zdrowie jest nadrzędną wartością, której wagę w pełni doceniamy. Jego cena wzrasta w miarę jak je tracimy. Warto zatem o nie dbać i zabiegać pomimo wszystkich przeciwności.
Projekt Klub Zdrowia w Ostrowcu Świętokrzyskim skierowany jest do osób zainteresowanych poprawą jakości swego życia poprzez zmiany w stylu życia: ćwiczenia i dietę, a także dla osób pragnących poszerzenia swojej świadomości zdrowotnej celem dokonywania właściwych i korzystnych dla poprawy zdrowia wyborów. Uwzględnia również troskę o duchowe i psychologiczne aspekty życia mieszkańców naszego miasta. Projekt przewiduje cykliczne wykłady na temat zdrowia fi zycznego i psychicznego prowadzone przez lekarzy, dietetyków, promotorów zdrowia, terapeutów ds. uzależnień itp. Uwzględnia również projekcje filmów historyczno-religijnych, degustacje kuchni zdrowia, a także uruchomienie wypożyczalni książek o tematyce zdrowotnej, psychologicznej i religijnej dla tutejszej społeczności.
Wierzymy, że Klub Zdrowia w Ostrowcu może znacząco pomóc Duchowi Świętemu w przyprowadzaniu ludzi z naszego miasta do stóp Jezusa.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry