1543 – Z Ewangelią do VIP-ów

1543-927x363

Wnioskodawca: Marta Gillner   \\   Rok realizacji: 2015   \\   Przyznane dofinansowanie: 2,500 PLN

Projekt Z Ewangelią do VIP-ów to podjecie Chrystusowego wyzwania: Idźcie na cały świat i nauczajcie. Wszystkich. Jako adwentyści pracujemy wśród najuboższych, chorych, opuszczonych. Nie możemy jednak zapomnieć i o tych, którzy piastują wysokie stanowiska, o tych, których być może nie spotkamy w parku, w pociągu, tramwaju. Musimy iść do nich, tam, gdzie są – do ich biur, gabinetów.
Od kilku lat Bóg prowadzi mnie w mojej pracy kolporterskiej właśnie do takich ludzi. Otwiera serca i drzwi dyrektorów, kierowników, z którymi mogę rozmawiać o tym, co najważniejsze i zostawić im pozycje książkowe, które nakierują ich umysł do Boga.

Raporty z projektu

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry