1604 – FZZ – Zdrowie z wyboru

1604

Wnioskodawca: Fundacja Źródła Życia   \\   Rok realizacji: 2016   \\   Przyznane dofinansowanie: 6,200 PLN

W kościele brakuje nam dobrych, cyklicznie wydawanych publikacji na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, które mogłyby służyć jako pomoc w nawiązywaniu znajomości z osobami zainteresowanymi tym tematem. Dlatego celem projektu jest stworzenie takiego narzędzia ewangelizacyjnego w formie drukowanej i udostępnienie go do masowej dystrybucji w obrębie zborów, dla kolporterów i Diecezji, w możliwie jak najmniejszej cenie. Treść i forma pisma, będzie dobrym nośnikiem poselstwa zdrowia, z którym wychodzimy do ludzi, natomiast jego cykliczność stworzy okazję do kolejnego kontaktu z odbiorcami.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry