1608 – GM3A – Misyjne Centrum Szkoleniowe

1608

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2016   \\   Przyznane dofinansowanie: 15,000 PLN

Projekt realizowany na terenie Płocka przez Grupę Misyjną „Trzej Aniołowie”. Celem jest stworzenie warunków do szkolenia wyznawców, którzy mają pragnienie podniesienia swoich umiejętności misyjnych (zgodnie z darami Ducha Św.). W zależności od potrzeb i możliwości uczestników, szkolenia będą realizowane w wymiarze weekendowym, dziesięciodniowym, trzytygodniowym i rocznym. W ramach programu odbywać się będą zajęcia teoretyczne, dotyczące min.: osobstego życia duchowego, fundamentalnych zasad wiary, prorctw, poselstwa zdrowia, metod misyjnych. Proporcjonalnie do zajęć teoretycznych realizowane będą praktyki ewangelizacyjne. Dofinansowanie przeznaczone będzie na materiały ewangelizacyjne i szkoleniowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry