1617 – Chór Adventus – Misja przez śpiew i słowo mówione

1617

Wnioskodawca: Chór Adventus   \\   Rok realizacji: 2016   \\   Przyznane dofinansowanie: 4,200 PLN

Muzyka i poezja religijna towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów – chór ADVENTUS pod dyrekcją Mariusza Gebla wraz z aktorką Anną Samusionek i kaznodzieją Słowa Bożego Dariuszem Lazarem stara się wykorzystywać właśnie te środki wyrazu, by dotrzeć do współczesnego zabieganego człowieka, złaknionego prawdziwego piękna i głębi doznań. Nasz projekt Misja przez śpiew i słowo mówione ma na celu pobudzić naszych słuchaczy do wejścia w bliskie relacje z Bogiem, a dodatkowym bodźcem do tego ma być rozdawana podczas koncertów literatura religijna.
Planujemy wykonać co najmniej cztery koncerty krajowe i dwa zagraniczne (w Niemczech), a miejscami, które pragniemy odwiedzić są między innymi domy opieki dla osób w podeszłym wieku. Dofinansowanie przeznaczone zostanie w pełni na zakup literatury rozdawanej w czasie występów oraz dojazdy do miejsc koncertów.

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry