1628 – Marta Gillner – Książki dla sprzedawców i kierowników małych sklepów

1628

Wnioskodawca: Marta Gillner   \\   Rok realizacji: 2016   \\   Przyznane dofinansowanie: 5,400 PLN

Jezus powiedział, by iść głosić ewangelie na cały świat. Wezwania tego nie powinniśmy ograniczac sie do stereotypowego postrzegania pracy misyjnej i kolporterskiej jako pracy „od drzwi do drzwi / od domu do domu”. Każdy człowiek powinien mieć możliwośc usłyszenia słów ewangelii i zakupienia literatury religijnej i zdrowotnej, która ma moc zmieniać życie. Czas pracy kolportera chodzącego „od domu do domu” zamyka sie w godzinach 10:00 – 19:00, to znaczy, że nie ma on możliwości dotarcia do osób pracujących w sklepach. By wyjść naprzeciw ich potrzebom trzeba udać sie do nich w miejscu ich pracy.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry