1630 – Roksana Bilicz – Wyjazd do szkoły misyjnej

1630

Wnioskodawca: Agata Radosh   \\   Rok realizacji: 2016   \\   Przyznane dofinansowanie: 8,300 PLN

Nauka w szkole medyczno‐misyjnej to czas, w którym młody człowiek ma możliwość zbliżyć się do Boga i poznać lepiej Biblię. Ponadto nauczane przedmioty przygotowują do służby medycznej i w pełni angażują do pracy z ludźmi. W naszym kraju wciąż brakuje placówek medycznych, w których mogliby pracować ludzie ceniący sobie przede wszystkim Boże Prawo oraz życie drugiego człowieka. ​
Wierzę, że doświadczenie jakie zdobędę w szkole misyjnej z pewnością przyda mi się, gdy wrócę do kraju i będę tutaj pracować misyjnie. Jestem przekonana, że Pan Bóg ma niesamowity plan, w którym młodzi ludzie mają do wykonania wielkie zadanie, trzeba więc rozwijać swoje zdolności i szkolić wszystkie siły, aby służyć Temu, który nabył nas swoją świętą krwią.
Dotacja z ASI Polska przeznaczona będzię na dofinansowanie kosztów przejazdu oraz częściowe pokrycie kosztów nauki w szkole medyczno-misyjnej TGM w Austrii.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry