1702 – Chór Adventus – Pieśń i poezja dla środowisk zamkniętych

1702

Wnioskodawca: Chór Adventus   \\   Rok realizacji: 2017   \\   Przyznane dofinansowanie: 4,000 PLN

Środowiska zamknięte, jakimi bez wątpienia są zakłady poprawcze, więzienia, domy opieki to miejsca, do których szczególnie wysyłał Swoich uczniów Pan Jezus. Osoby w nich się znajdujące mają nikłą szansę na kontakt z pieśnią czy poezją religijną słyszaną na żywo. Jako Żeński Chór Kameralny ADVENTUS chcemy wyjść naprzeciw tym – często nieuświadamianym – potrzebom, aby poprzez nasz program uruchomić w sercach tych ludzi tęsknotę za czymś piękniejszym, lepszym, wzniosłym, a nade wszystko zachęcić ich do wejścia w relację z Bogiem. Dodatkową ku temu inspiracją będzie przekazane przez nas książki, broszury i płyty o tematyce religijnej.
W ramach projektu Pieśń i poezja religijna dla środowisk zamkniętych planujemy 8 koncertów w roku 2017. Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup literatury rozdawanej podczas programu, reklamę (plakaty, ulotki) i dojazd na miejsca koncertów.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry