1709 – GM3A – Kontynuacja pracy misyjnej w Płocku

1709

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2017   \\   Przyznane dofinansowanie: 8,000 PLN

Kontynuacja projektu Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”. Celem projektu jest kontynuacja pracy ewangelizacyjnej na terenie Płocka. Kilkuletnia działalność Misyjnego Centrum Szkoleniowego pozwoliła wielokrotnie działać na terenie tego miasta. Rozpowszechniono bardzo wiele literatury, nawiązano szereg kontaktów, prowadzono dotychczas Klub Zdrowia oraz uliczną wypożyczalnę. Istnieje potrzeba dalszego pielęgnowania terenu i kontaktów, jakie zostały nawiązane. Brat Mirosław będzie we współpracy ze zborem kontynuował pracę w Płocku.
Dotacja z ASI Polska przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów materiałów misyjnych oraz kosztów utrzymania i wyżywienia skierowanego tam wolontariusza.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry