1717 – Mariusz Merkis – Drużyna harcerska Jaworzno

1717

Wnioskodawca: Mariusz Merkis   \\   Rok realizacji: 2017   \\   Przyznane dofinansowanie: 7,000 PLN

Drużyna Harcerska Jaworzno NIE-ADS – to projekt realizowany przez zbór Jaworzno Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zamierzeniem projektu jest zorganizowanie drużyny harcerskiej na podstawie dostepnego programu „Pathfinder” dla dzieci niepochodzacych z rodzin adwentowych, w celu głoszenia im dobrej nowiny. Przez regularne spotkania drużyny (zbiórki), wyjazdy na obozy i biwaki, udział w wydarzenach miasta i akcjach charytatywnych oraz dodatkowych spotkaniach nauki religii pragniemy mieć stały kontakt z dziećmi i ich rodzicami. Z tego wzgledu, że projekt jest realizowany głównie wśród dzieci z rodzin uboższych, zarówno utworzenie drużyny, jak i realizowanie programu wymaga wkładu finansowego.
Dotacja z ASI Polska będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów umundurowania, wyjazdów i materiałów plastycznych używanych na zbórkach.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

    Jakie projekty wspiera ASI?

    W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

    Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

      Wesprzyj ASI  

    ^ Do Góry