Złóż deklarację wsparcia projektów na rok 2024

Chcielibyśmy zebrać kwotę 200.000 PLN w postaci darów pieniężnych i deklaracji wsparcia (obietnicy przelewów) na XIV Kongresie ASI Polska w Jeleniej Górze. Kwota 140.000 zł to pula częściowego dofinansowania (dotacji) projektów misyjnych zgłoszonych na wiosnę, a 60.000 zł to rezerwa finansowa na kolejny, jesienny nabór wniosków.

Deklaracje składane po zakończeniu nabożeństwa Kongresowego, czyli później niż sobota, 30.09.2023 godz. 12:10, powiększą łączną pulę ogłoszoną w trakcie kongresu.

Poznaj projekty

2401 – Nadzieja.tv – Polska wersja Revelation NOW
Dotacja: 18.000 PLN

To niesamowita seria biblijnych historii prezentowana przez Douga Batchelora. Zagłębisz się w tajemnice Słowa Bożego, aby uzyskać jasne, godne zaufania, logiczne odpowiedzi na najpilniejsze pytania dotyczące życia, proroctw i końcowych wydarzeń w historii świata. Nie tylko uzyskasz zmieniający życie wgląd w to, co przyniesie przyszłość, ale także zdobędziesz praktyczne narzędzia, których potrzebujesz, aby cieszyć się życiem tu i teraz! Zobacz serię wykładów, wykorzystującą najnowszą technologię medialną, która jest przeznaczona dla każdego odbiorcy i przedstawia proroctwa biblijne w pełen nadziei, ujmujący i przekonujący sposób.

2402 – Edyta Hayashi – Wierni przyjaciele – pakiet multimedialny
Dotacja: 18.000 PLN

Wierni przyjaciele to sprzedająca się w tysiącach egzemplarzy seria książek, którą uwielbiają dzieci na całym świecie. Piękne opowiadania oraz ujmujące ilustracje zachwycają i wlewają w serca zaufanie do Pana Boga.

Dzięki realizacji tego projektu nasze pociechy będą mogły cieszyć się nie tylko książkami, ale pakietem multimedialnym, który składa się z płyty z piosenkami, serii kolorowanek i łamigłówek (m.in. sudoku, wykreślanki, krzyżówki, rebusy) oraz czytnika o nazwie Czytajek dla maluchów, które nie znają jeszcze literek.

Na płycie znalazło się dziesięć piosenek opartych na historiach biblijnych, w wykonaniu młodych i bardzo młodych dziecięcych wykonawców. Prezentuje ona różnorodności stylów muzycznych oraz głębię tekstów. Do płyty dołączona jest książeczka z tekstami, a płyta oprócz piosenek zawiera podkłady karaoke do wszystkich utworów.

Opowieści ukazane na kartach książek przedstawiają wydarzenia z życia dzieci, które w dorosłym wieku stały się bohaterami wiary, np. małego Jezusa, Estery, Mojżesza, Józefa. Adresowane są do szerokiego grona młodych odbiorców: słuchają ich z zainteresowaniem nie tylko przedszkolaki, ale też chętnie czytają dzieci w wieku szkolnym. Historie prawdziwych ludzi, którzy z Bożej inspiracji zmieniali świat, fascynują a jednocześnie proponują wspaniałe wzorce do naśladowania.

Pakiet multimedialny może być wartościowym narzędziem do kształtowania dziecięcych charakterów i wiary w prawdziwego Boga, który działa również dziś.

2403 – Mirosław Kania – Kolportaż książki Wielki Bój 2024
Dotacja: 10.000 PLN

Jesteśmy grupą misyjną prowadzącą swoją działalność od 2019 r. Zaangażowanych w tą ewangelizację jest kilkunastu wolontariuszy przede wszystkim ze zborów Poznań, Żagań, Zielona Góra oraz Gorzów Wlkp. Od roku 2021 do projektu zaangażowali się również członkowie Kościoła ukraińskiego Adwentystów Dnia Siódmego w Poznaniu. Zajmujemy się przede wszystkim kolportażem książki Wielki Bój. Kolportaż przez nas prowadzony polega na „mądrym” rozpowszechnianiu, czyli na przekazywaniu nieodpłatnie książki osobom zainteresowanym, poprzedzony zapoznaniem się potencjalnego czytelnika z treścią ulotki reklamującej Wlk. Bój. i na tej podstawie podejmującego decyzję o chęci przeczytania tej publikacji. Korzystamy przy tym ze standów reklamowych promujących książkę. Pierwszym i podstawowym celem naszego projektu jest dotarcie do jak największej rzeszy zainteresowanych osób i rozpowszechnienie wśród nich jak największej liczby egzemplarzy wspomnianej książki.
Drugim celem, nie mniej ważnym, jest zachęcanie i angażowanie do tej pracy misyjnej członków naszego Kościoła, co jak sądzimy prowadzi do znaczącego duchowego wzrostu naszych wyznawców. Projekt przewiduje ścisłą współpracę ze zborami, na których terenie planujemy prowadzenie naszej działalności. Do tej pory naszą działalność opieraliśmy na darach finansowych od indywidualnych darczyńców, wolontariuszy i Diecezji Zachodniej. Od maja 2021 r. korzystamy także z dotacji ASI Polska. W roku 2024 chcemy kontynuować pracę i rozszerzyć zasięg o kolejne miasta i zbory. Wsparcie finansowe z ASI Polska będzie przeznaczone na zakup książek Wielki Bój i dodatkowej literatury. Pragniemy zintensyfikować nasze działania, to znaczy dotrzeć z książką Wielki Bój do jeszcze większej liczby osób zainteresowanych, ponieważ jesteśmy świadomymi ostatnich wydarzeń jakie mają miejsce zarówno w kraju, jak i na świecie. Dlatego mamy zamiar w 2024 roku rozpowszechnić minimum 1500-2000 egzemplarzy Wielkiego Boju oraz zaangażować jeszcze większą liczbę członków Kościoła do tego typu działań ewangelizacyjnych.

2404 – Sandra Początek – Biblia dla młodych z objaśnieniami
Dotacja: 23.000 PLN

Jesteś w kościele. O ile jesteś szczęściarzem i należysz do rozwijającego się zboru widzisz ludzi w różnym wieku. Są starsi z Bibliami, których druk większy jest niż na reklamach billboardów. Widzą wszystko mimo słabego wzroku. Widać ludzi w średnim wieku ze skórzanymi egzemplarzami Pisma Świętego. Eleganckie jak oni sami. Idealnie dopasowana okładka do koloru sobotniego swetra. Korzystają z tekstów paralelnych, jednolitych mapek. Na podłodze siedzą małe dzieci. Przeglądają obrazkowe Biblie. Kolorują kolorowanki z postaciami z Pisma Świętego. Jest i młodzież. Ta starsza trzyma w ręku małe Biblie nie różniące się niczym od tych dla ludzi w średnim wieku. Natomiast młodsza młodzież i dzieci, które właśnie nauczyły się czytać, nie trzymają nic. Za duzi na wersję z obrazkami, za mali na wersję Pisma Świętego dla ludzi w średnim wieku. Teraz, gdy podejmują najważniejsze decyzje w życiu iść czy nie iść za Zbawicielem. W świecie, gdzie wszystko, nawet produkty na półkach w markecie są dostosowane właśnie dla nich, nie mają Biblii, która spełni ich oczekiwania i potrzeby.
Chcemy stworzyć Pismo Święte dla młodzieży zawierającą nie tylko oryginalny tekst Słowa Bożego. Chcemy by była pełna ciekawostek, wyjaśnień trudnych zagadnień i słów. A przede wszystkim kolorowa!

2405 – Alicja Bylina – Holistyczne Centrum Rodziny
Dotacja: 21.000 PLN

Holistyczne Centrum Rodziny (HRC) jest projektem opartym o ideę Centrum Wpływu. Idea ta zakłada służbę według „metody Jezusa”: wchodzenie w interakcje z ludźmi, odpowiadanie na ich potrzeby, budowanie zaufania i przyjaźni, dając tym samym przestrzeń do spraw duchowych. HCR w Zielonej Górze powstało w 2020 roku i działa dzięki dofinansowaniu z różnych szczebli Kościoła ADS, ASI Polska, a także dzięki działaniom komercyjnym. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne, początki działalności skupiały się na inicjatywach internetowych, na rozpoznawaniu lokalnego środowiska i organizowaniu pojedynczych spotkań, kiedy było to możliwe. Od września 2021 roku rozpoczęliśmy codzienną działalność, wciąż poszerzając ofertę.
Jest to innowacyjny projekt na mapie polskiej ewangelizacji. Dwa lata działalności HCR pokazują, iż jest to skuteczny sposób na docieranie do ludzi zsekularyzowanych, którzy choć mają potrzeby duchowe, nie są zainteresowani religią. Każdego tygodnia z programów HCR, które odbywają się w budynku Kościoła, korzysta około 70-90 osób, które nie są adwentystami.
HCR otwarte jest 7 dni w tygodniu prowadząc spotkania cykliczne oraz jednorazowe, między innymi takie jak: Art Studio, Klub Edukacji Domowej, klub „Tylko dla Dziewczyn”, warsztaty tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, „młodzieżówki” duchowo-integracyjne, (Nie)zwykła Mama, wspólne kolacje integracyjno-biblijne. Ponadto codziennie działa gabinet fizjoterapii, psychoterapii oraz doradztwa rodzinnego.

2406 – Agata Rubak – Rozwój adwentystycznej szkoły Kompas
Dotacja: 6.000 PLN

Przyszłość kościoła to młodzi ludzie. Nasza placówka ma na celu wykształcenie młodego człowieka, który będzie w swoim życiu zorientowany na służbę, według darów, które otrzymał od Boga. Chcemy też wesprzeć rodziny w wychowaniu młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie, które w przyszłości przyniosą owoc i wpłyną na zbawienie naszych dzieci.

2407 – Sławomir Wcisło – EXPO Zdrowie Częstochowa 2024
Dotacja: 1.700 PLN

Celem projektu jest zorganizowanie Wystawy Expo Zdrowie na płycie Placu Biegańskiego w Częstochowie latem 2024 dla mieszkańców tego miasta. Wykonawcą projektu będą członkowie zboru ADS w Częstochowie. Jesteśmy zainteresowani zmniejszeniem wśród mieszkańców miasta ilości typowych schorzeń podając praktyczne wskazówki dotyczące ochrony zdrowia i zachęcając do wprowadzenia ich w życie uświadamiając, że istnieje osiem głównych czynników odpowiadających za jakość zdrowia fizycznego, społecznego, psychicznego i duchowego. Są nimi: dieta, ćwiczenia, woda, słońce, wstrzemięźliwość, powietrze, odpoczynek i zaufanie. Każdy z tych elementów jest szczegółowo przedstawiony podczas wystawy Expo Zdrowie, wykorzystując do tego celu specjalne plansze, aktualną wiedzę medyczną i badania.

2409 – Małgorzata Kaczmarek – Książki misyjne dla szpitali, przychodni i małych bibliotek
Dotacja: 7.000 PLN

Celem projektu jest dotarcie do osób lubiących czytać książki. Pragniemy umieścić nasze publikacje w bibliotekach publicznych, ze szczególnym naciskiem na placówki wiejskie. Zgodnie z danymi GUS-u liczba bibliotek w Polsce w roku 2020 wynosiła 7 782, z czego 65 proc. działa na terenach wiejskich, gdzie trudniej docierać z ewangelią. W roku 2019 z bibliotek korzystało prawie 6 milionów osób, które wypożyczyły łącznie ponad 102 miliony książek. Wśród osób najczęściej korzystających z wypożyczanych książek znajdują się czytelnicy w przedziale wiekowym 25–44 lat (2,2 mln osób, co stanowi 36,7 proc. użytkowników bibliotek). Od roku 2019 biblioteki zobowiązane są do tworzenia internetowych katalogów, dzięki czemu informacja o nowo zamieszczonych w bibliotekach pozycjach jest dostępna również online.

Inną grupą docelową projektu są pacjenci szpitali i innych ośrodków zdrowia. Podmioty prowadzące szpital uzdrowiskowy są prawnie zobowiązane zapewnić pacjentom dostęp do biblioteki, co daje nam możliwość umieszczenia tam naszych książek.

W ramach projektu chcemy udostępnić naszym wyznawcom możliwość zakupienia pakietu (lub pojedynczych publikacji) pięciu tytułów książkowych z przeznaczeniem dla bibliotek i placówek ochrony zdrowia: Życia Jezusa, Wielkiego boju, Śladami Wielkiego Lekarza, Pokoju, o jakim marzysz (Droga do Chrystusa) oraz Ostatniego ziemskiego konfliktu. Pakiety będą dostępne w cenach znacznie niższych niż koszty produkcji. W uzasadnionych przypadkach – tam, gdzie naszych wyznawców nie będzie stać na pokrycie choćby w małej części ceny książek, ale będą oni chętni dostarczyć je do miejscowych bibliotek, przychodni bądź szpitali – pakiety będą bezpłatne. Częściowa opłata ma na celu zapobiegać sytuacjom, w których wyznawcy zamówią pakiet, ale nie dostarczą go do biblioteki ani ośrodka zdrowia.

2410 – Michael Riaboi – Wyjazd misyjny do Indii 2024
Dotacja: 5.000 PLN

Grupa 20 wolontariuszy z Polski i Ukrainy wyruszy w podróż misyjną do Szkoły „Źródła Miłości” w Megalaya w Indiach, aby tam pracować i zmieniać na lepsze życie lokalnej społeczności.
W trakcie naszego pobytu w Indiach będziemy koncentrować się na następujących działaniach:

1. budowa budynków;

2. finansowe wsparcie szkoły:
a) zakup materiałów budowlanych;
b) zakup żywności;
c) wsparcie pracowników szkoły;

3. troska o uczniów:
a) opłacenie czesnego dla 50 dzieci z okolicznych wsi;
b) prowadzenie szkoleń:
* Umiejętności foto-wideo;
c) zapewnienie pomocy humanitarnej;
d) wsparcie duchowe rodziców i uczniów;

4. wzajemne motywowanie się i inspirowanie, aby stać się jeszcze lepszymi liderami w organizowaniu projektów charytatywnych;

2411 – Dorota Knapik – Misyjny obóz muzyczny 2024
Dotacja: 17.000 PLN

Misyjny Obóz Muzyczny jest wspaniałą wakacyjną przygodą dla tych, którzy kochają zarówno muzykę, jak i misję. Nasza muzyka – przyjazna dla ucha osób w każdym wieku, połączona z głębokimi tekstami wywyższającymi Zbawiciela, będzie dostępna nie tylko dla osób, które wysłuchają naszych koncertów na żywo, ale także w formie teledysków zamieszczonych w Internecie. Chcemy zadbać o odpowiedni rozwój duchowy młodego pokolenia. Intencją prowadzonego dla nich programu jest wzbudzenie głębszego pragnienia Boga, a jednocześnie przekonania, że talenty, jakie od Niego otrzymujemy powinniśmy wykorzystywać w Jego służbie. Misyjny Obóz Muzyczny to próby chóru i orkiestry, nabożeństwa, warsztaty, wyjścia misyjne, nagrania, wspólne posiłki i spotkania integracyjne. Pisząc w skrócie: 10 dni spędzonych w radosny, twórczy i wartościowy sposób. To czas, który może zmienić kierunek życia nie tylko tych, do których dotrzemy w czasie naszej pracy misyjnej, ale także samych uczestników obozu.

2413 – Marta Słociak-Wiszniewska – Płyta CD z autorską muzyką chrześcijańską
Dotacja: 2.000 PLN

Łatwiej dotrzeć do ludzi dzięki muzyce religijnej. Muzyka ma w sobie coś takiego, że kruszy nawet najtwardsze serca. Dociera tam gdzie czasem nie potrafi zwykłe słowo. W Polsce niestety jest bardzo mało muzyki religijnej, zwłaszcza dobrej jakościowo i przekazującej wartościowe treści. Moim celem jest nagranie około 10 – 12 autorskich piosenek, w rodzimym języku. Wszystkie kompozycje są autorskie i będą dostępne na portalach streamingowych, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Marzę o tym, aby moje pieśni były szeroko dostępne w internecie, gdyż teraz w nim najczęściej ludzie szukają pocieszenia. Celem jest również stworzenie pięknych teledysków, które oddadzą charakter tych utworów oraz zwizualizują zawarte w nich treści. Nagranie takiej płyty wymaga ogromnych nakładów finansowych, zwłaszcza jeśli jakość ma być na najwyższym poziomie. Moje konta na portalach społecznościowych mają spore grona odbiorców co znacznie ułatwi dotarcie do jeszcze szerszej publiczności. Wierzę, że z Bożą pomocą i ludzką dobroczynnością ten cel zostanie osiągnięty. Bóg powołuje każdego człowieka do głoszenia Jego Słowa w przeróżny sposób. To od nas zależy czy otwieramy swoje serca na to wezwanie. Wiem, że to Bóg dał mi ten talent w postaci głosu abym mogła go wykorzystać na Jego Chwałę i czuję, że do tego właśnie jestem przez Niego powołana.

2414 – Andrzej Wierzchowski – Punkt Życie i Zdrowie w Mielcu
Dotacja: 2.300 PLN

Jezus znajdował się blisko ludzi, będąc gotowym do tego, by im służyć i pomagać w sprawach zdrowotnych i duchowych. Celem punktu „Życie i Zdrowie” działającego przez 5 dni w tygodniu będzie wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Mielca. Dzięki pracy pracownika zatrudnionego na etat oraz wolontariuszy chcemy pokazać mieszkańcom lepszy sposób życia, niż ten, który znali do tej pory. W punkcie oprócz uzyskania porady będzie można skorzystać z prostych badań wykonywanych przez wykwalifikowaną osobę, a także dowiedzieć się więcej o idei sanatoryjnej zainicjowanej przez Ellen White. Chętne lub potrzebujące wsparcia osoby, które zgłoszą się do punktu, będą mogły dowiedzieć się także więcej o przesłaniu adwentystycznym (usłyszeć ewangelię), a także uzyskać pomoc od wolontariuszy w innych sprawach.

2415 – Edyta Hayashi – Audiobook książki Śladami Wielkiego Lekarza
Dotacja: 4.000 PLN

Celem projektu jest rozpowszechnienie cennego poradnika, który uczy, jak prowadzić prostsze, radośniejsze i pełniejsze życie oraz jak dopomóc w tym innym. Książka omawia fizyczne, duchowe i emocjonalne potrzeby człowieka oraz przedstawia zasady życia pomagające odzyskać spokój sumienia i umysłu, czyli to, czego każdy człowiek poszukuje. Napisana pięknym językiem książka niesie pocieszenie osobom przygnębionym i zmęczonym troską o codzienne sprawy. Wydanie publikacji w postaci audiobooka umożliwi zapoznanie się z nią i przyswojenie sobie wartościowych prawd podczas takich powszednich czynności, jak sprzątanie, jazda samochodem czy spacer. Z formy audiobooka mogą skorzystać również osoby mające problemy ze wzrokiem, niedowidzące oraz te, które bardziej wolą słuchać, niż czytać.

2416 – Małgorzata Kaczmarek – G7
Dotacja: 5.000 PLN

Celem projektu jest reaktywacja kolportażu w Polsce i umożliwienie symbolicznej grupie siedmiu osób sezonowej, zawodowej pracy z książkami. Koncentrujemy się głównie na miejscowościach turystycznych. W ramach projektu chcemy zaoferować osobom, które spełnią odpowiednie kryteria, pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnienie bezpłatnych publikacji misyjnych o potencjale sprzedaży około 3 000 zł oraz, w razie konieczności, pomoc w organizacji środka transportu.

Więcej:

Zarejestruj się na Kongres 2023

Posiłki  Siostra Renata Parma będzie kierować wyżywieniem w trakcie nadchodzącego kongresu ASI Polska. Posiłki będą wegetariańskie.  Jeśli jesteś zainteresowany wyżywieniem na kongresie, prosimy o wypełnienie

Kongres 2023 w Jeleniej Górze

Organizacja Kongresu ASI Polska w roku 2023 planowana jest w Diecezji Zachodniej, prawdopodobnie w nowo wyremontowanym budynku Kościoła ADS w Jeleniej Górze. Pamiętaj, aby już

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji