Członkostwo w ASI


„…różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.” (1 Kor. 12,4-6)

Kto może należeć do ASI?

Stowarzyszenie ASI nie jest elitarnym klubem biznesmenów. Członkostwem w ASI może się cieszyć każdy wyznawca Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pragnący żywo wspierać działalność ASI bogactwem posiadanych środków, czasu i serca.

„Przez wszystkie wieki Pan próbował obudzić w ludzkich sercach uczucie niebiańskiego braterstwa. Współpracujcie z Nim. Podczas gdy wyobcowanie i nieufność panują nad światem, uczniowie Chrystusa powinni objawiać ducha panującego w niebie. Mówcie tak, jakby to On mówił, działajcie, jak On działał. Objawiajcie wciąż łagodność Jego charakteru. Ukazujcie bogactwo miłości przenikającej Jego nauczanie i postępowanie z ludźmi. Najskromniejszy człowiek współpracujący z Chrystusem dotyka strun, które niosą dźwięki aż na krańce ziemi i tworzą melodię, która brzmieć będzie przez wszystkie wieki.” („Śladami Wielkiego Lekarza”)


Dołącz do nas!

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia ASI, wyślij do nas wypełniony formularz: PDF lub OpenOffice (ODT) .

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy lub masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas.

Kontakt

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry