Członkostwo w ASI

...różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

1 Kor. 12,4-6

Kto może należeć do ASI?

Stowarzyszenie ASI nie jest elitarnym klubem biznesmenów. Członkostwem w ASI może się cieszyć każdy wyznawca Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pragnący żywo wspierać działalność ASI bogactwem posiadanych środków, czasu i serca.

Przez wszystkie wieki Pan próbował obudzić w ludzkich sercach uczucie niebiańskiego braterstwa. Współpracujcie z Nim. Podczas gdy wyobcowanie i nieufność panują nad światem, uczniowie Chrystusa powinni objawiać ducha panującego w niebie. Mówcie tak, jakby to On mówił, działajcie, jak On działał. Objawiajcie wciąż łagodność Jego charakteru. Ukazujcie bogactwo miłości przenikającej Jego nauczanie i postępowanie z ludźmi. Najskromniejszy człowiek współpracujący z Chrystusem dotyka strun, które niosą dźwięki aż na krańce ziemi i tworzą melodię, która brzmieć będzie przez wszystkie wieki.

Śladami Wielkiego Lekarza

 

Dołącz do nas!

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia ASI,
wyślij do nas wypełniony formularz: PDF lub OpenOffice (ODT) .

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy lub masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas.

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji