Dlaczego?

Dlaczego jestem współzałożycielem ASI?

Przez ostatnie kilkanaście lat uczestniczyłem w kilku kongresach ASI w różnych częściach świata. Idea bardzo mi się spodobała, jednakże dopiero kongres ASI w Bratysławie przybliżył mi, jakim wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym jest ta organizacja. Ludzie, którzy mają marzenia ewangelizacyjne, ale brak im na to środków finansowych łączą się z ludźmi, którzy mają pragnienie by ewangelia miłości Bożej różnymi kanałami docierała do ludzi, ale którzy są bardzo przepracowani, brak im czasu, sił, zdrowia lub odwagi. Razem, zjednoczeni mogą wykonywać wielkie dzieło niesienia ewangelii. Wspólne działanie w ten sposób, daje wewnętrzną radość i jest wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, gdyż jedna i druga grupa ludzi czuje swoją cząstkę w dziele Bożym.

Jestem przekonany, że ASI Polska wspierając oddolne marzenia misyjne wykona wspaniałą pracę, która będzie miała konsekwencje wieczne.

Pełniejsze informacje na temat tego wspaniałego narzędzia ewangelizacyjnego możesz uzyskać i poczuć ducha misji, uczestnicząc w kolejnym Kongresie ASI Polska, na który wszystkich gorąco i serdecznie zapraszam.

Wszystkim zainteresowanym wspólnym działaniem, życzę ogromnej wewnętrznej radości z wykonanej pracy i wielu Bożych błogosławieństw.

Paweł Skrzypczak

Przewodniczący ASI Polska

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji