Filozofia ASI

Każda uczciwa praca i miejsce są dobre, aby zwiastować ludziom ewangelię…

„Religia i praca nie są różnymi sprawami, lecz należą do siebie. Religia Biblii ma być wpleciona we wszystko, co czynimy. Boskie i ludzkie narzędzia mają pracować wspólnie tak w ziemskich, jak i w niebieskich sprawach. To ich wspólne działanie ma się uwidocznić w pracy technika i rolnika, w przedsięwzięciach kupieckich i naukowych, we wszystkich dziedzinach chrześcijańskich poczynań.” („Przypowieści Chrystusa”)

Czas, talenty, środki materialne i ciało jako świątynia są własnością Bożą. My jesteśmy szafarzami tych dóbr. Zgodnie z tym przekonaniem wierzymy, że nasze zawody mogą i powinny stanowić część służby, aby przyczynić się do postępu posłannictwa wielkiej ewangelii (patrz: Łuk. 19,13; „Świadectwa dla zboru”, tom 4).

Jaki jest stosunek ASI do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego?

ASI jest organizacją wspierającą działania i misję Kościoła ADS, współpracującą z kierownictwem Kościoła, jednakże jest w pełni niezależną i autonomiczną organizacją, posiadającą własny zarząd wybierany przez jej członków.

Jako wyraz naszej lojalności nie przyjmujemy ani nie używamy dziesięciny na finansowe wsparcie własnych celów jak i projektów.

ASI na świecie

Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw jest częścią ASI Europa, a przez to należy do ogólnoświatowej organizacji ASI.

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry