1203 Rowerowy Obóz Misyjny

Wnioskodawca: Andrzej Sieja   \\   Rok realizacji: 2012   \\   Przyznane dofinansowanie: 10,000 PLN

Ewangelizacyjne obozy rowerowe to Boży sposób spędzania wakacji przez młodzież. Cel takiego obozu nie polega tylko na szeroko pojętej ewangelizacji zewnętrznej, ale przede wszystkim na uczeniu się, jak ułożyć swoje życie z Bogiem.

Program i charakter obozu jest w całości dostosowany do potrzeb młodych ludzi, którzy uczą się, jak być gospodarzami, a nie tylko gośćmi, dawcami, a nie tylko biorcami, współodpowiedzialnymi, a nie tylko „kibicami”. Młodzież prowadzi nabożeństwa, pomaga przygotowywać posiłki, sprząta, organizuje gry i zabawy sportowe, ogniska, a także pomaga okolicznym mieszkańcom. Tematy obozu nie są narzucane, ale konsultowane i współtworzone z młodzieżą, aby odpowiadały jej potrzebom. Przez dwa tygodnie, w grupie około 50 osób, tworzymy prawdziwą rodzinną atmosferę. Czas i harmonogram obozowych zajęć jest ułożony tak, aby zachowana została zdrowa zasada trójwymiarowego, równomiernego rozwoju każdego uczestnika. Jest więc czas na odpowiedni „pokarm duchowy” dostosowany do potrzeb młodzieży, czas na rekreację, sport i zabawę, a także służbę drugiemu człowiekowi.

Ewangelizacji nie traktujemy jako obowiązku i przymusu, ale jako wspaniałą przygodę z Bogiem. Może się to stać i dzieje się tylko dlatego, że wybieramy nie jedną, a kilka form ewangelizacji zgodnych z darami i możliwościami uczestników obozu. Do tej pory takimi formami były: kolportaż bogatej oferty literatury „Znaki Czasu”, koncerty religijne, uliczne pantomimy, wykłady religijne i zdrowotne, odwykówki, „EXPO zdrowie”, rozprowadzanie audiobooków, pomoc fizyczna w gospodarstwach domowych, prace społeczne wykonywane na rzecz okolicznych mieszkańców.

Na każdym obozie dzieją się niezwykłe Boże cuda dotyczące zmian charakterów młodych ludzi na lepsze. Podejmowane są decyzje, które swoimi konsekwencjami sięgają wieczności. Młodzież postanawia, że od tej pory Bóg będzie jej głównym celem i planem na całe życie. Obozy zawsze kończymy wspaniałą uroczystością chrztu. Jestem wdzięczny Bogu za to, że spełniają się słowa E. White:

Aby dzieło posuwało się do przodu we wszystkich jego dziełach, Bóg potrzebuje młodocianego wigoru, gorliwości i odwagi. On wybrał młodzież, aby przyśpieszyć rozwój swego Dzieła. Aby planować z czystym umysłem i realizować plany z odwagą potrzeba świeżej i niepohamowanej energii (Gospel Workers, s. 67).

Raporty z projektu

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry