1208 Służba wolontariuszy w Płocku

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2012   \\   Przyznane dofinansowanie: 10,800 PLN

W książce „Posłannictwie Chrześcijan”, E. White pisze:

Obecnie posiadamy armię młodych ludzi, którzy wiele mogą uczynić, jeśli zostaną właściwie ukierunkowani i zachęceni (…) Młodzieńczy talent, właściwie ujęty i wyćwiczony, jest czymś, czego potrzebują nasze zbory (…) Mając taką armię pracowników jak nasza młodzież, właściwie przeszkolona i wyposażona, jakże szybko można by zanieść na cały świat poselstwo o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i wkrótce powracającym zbawicielu.

Wierzymy, że powyższe słowa mogą stać się rzeczywistością w naszym kraju, w obecnym czasie. Dlatego pragniemy aby wiedza i doświadczenie zdobyte w Misyjnym Centrum Szkoleniowym mogły znaleźć zastosowanie i zostać rozwinięte w samodzielnej działalności ewangelizacyjnej wolontariuszy misyjnych. Wspierani przez Misyjne Centrum Szkoleniowe od 1 stycznia do 31 grudnia pracować będą w Płocku w celu pozyskania dla Chrystusa nowych osób i zorganizowania ich w nową grupę wierzących.

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org

Raporty z projektu

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry