1311 Grupy Terenowe

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 30,900 PLN

OŻYWIENIE DLA MISJI 2013

„Winien być opracowany dobry plan zatrudnienia pracowników, którzy by się udali do wszystkich zborów, małych i dużych, i pouczyli członków, jak należy pracować dla wzmocnienia zboru, a także wśród niewierzących” (E. White, Posłannictwo Chrześcijan, wydanie II, s.54)

Projekt ma na celu stworzenie możliwości doświadczenia przez wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego trwałego ożywienia dla misji. Zakłada utworzenie w porozumieniu z Diecezjami i Zarządem Kościoła w 2013 roku pięciu Filii Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie, które wspierane przez Misyjne Centrum Szkoleniowe w Płocku aktywnie bedą służyć rozwojowi duchowemu i misyjnemu wyznawców KADS.

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org

Raporty z projektu


1311 Grupy Terenowe – raport nr 1
20 czerwca 2013, Raporty
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry