1314 Aby poznać Boga Miłości

1314 Aby poznać Boga Miłości

Wnioskodawca: Klub Zdrowia Gorzów Wlkp.   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 2,200 PLN

Uważamy, że fakty naukowe połączone z poselstwem zdrowia są wspaniałym środkiem ewangelizacyjnym. Dzięki nim istnieje możliwość dotarcia z dobrą nowiną do osób, które w żaden inny sposób nie mogłyby się nią zainteresować. Mogą łączyć ludzi wierzących i zagubionych, którzy nawet nie uświadamiają sobie swojej głębokiej potrzeby duchowości. Ukierunkowują zeświecczone, zracjonalizowane umysły na poszukiwanie głębszego sensu życia i uświadamiają im ich tęsknoty za wartościami, jakie można odnaleźć tylko dzięki wierze w Boga, który pochyla się nad każdym człowiekiem. Ukazują Bożą troskę o zaspokojenie wszystkich potrzeb ludzkich, również tych związanych ze sferą fizyczną i materialną, a nawet tych, zdawać by się mogło, błahych i niegodnych uwagi.

Jesteśmy przekonani, że równie skutecznym sposobem zwrócenia uwagi społeczeństwa na miłość Bożą jest muzyka. Ta z kolei może dopomóc w kontakcie z osobami wrażliwymi, odczuwającymi tęsknotę za inspirującym życiem duchowym, ale bojącymi się rozmawiać szczerze na tematy religii. Jest drogą do ludzi nie mających odwagi lub czasu na zapoznanie się z prezentowaną przez nas literaturą.

Właśnie dlatego w naszym zborze w Gorzowie Wlkp. postanowiliśmy zaangażować się w te dwie formy misji. Przygotowaliśmy plan organizacji comiesięcznych, stałych wykładów o tematyce naukowej i zdrowotnej, które są przedstawiane mieszkańcom naszego miasta od czerwca 2012 r. Planujemy długoterminową kontynuację tej działalności oraz połączenie jej z pokazami szkoły zdrowego gotowania, jak też klubem dyskusyjnym. Ponadto postanowiliśmy wspólnie z naszym zespołem muzycznym, zorganizować kilka otwartych koncertów na terenie miasta, które będą przekazywać głębokie prawdy biblijne.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry