1317 Elektroniczne Publikacje Ellen G. White

1317 EGW

Wnioskodawca: Orion Plus   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 6,000 PLN

Jak ważna rolę w rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odegrała literatura pochodząca spod pióra Ellen G. White – wiedzą chyba wszyscy jego wyznawcy. Ze względu jednak na fakt, iż wciąż istnieje znaczna cześć naszych wyznawców nie mogąca korzystać z oryginalnych opracowań w języku angielskim, zachodzi potrzeba tłumaczenia tych pozycji na język polski. Koszt dobrego opracowania jest bardzo wysoki i choć nieopłacalny z ekonomicznego punktu widzenia, to jednak bardzo potrzebny dla rozwoju dzieła Bożego i zrozumienia jego woli.

Projekt zakłada bezpłatne udostępnienie 8 publikacji E. G. White będących w posiadaniu Fundacji Źródła Życia na stronie egwwritings.org prowadzonej przez Ellen G. White Estate przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, oraz odpłatne udostępnienie tych publikacji w formacie e-pub na stronie orionplus.pl. Projekt również zakłada stworzenie funduszu na opracowywanie nowych publikacji E. G. White takich jak „Świadectwa dla zborów”.

Wydawnictwo Orion Plus \\   www.orionplus.pl

Raporty z projektu

« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry