1408 Grupy Terenowe 2014

1408 Grupy Terenowe 2014 - Wniosek.jpg

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2014   \\   Przyznane dofinansowanie: 57,200 PLN

Jest to kontynuacja projektu mającego na celu tworzenie możliwości doświadczenia przez wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego trwałego ożywienia i reformacji. Grupy terenowe to filie Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”. W każdej z istniejących obecnie 5 filii odbędą się w ciągu roku 4 weekendowe spotkania o charakterze ożywieniowym i misyjnym. Na każdym spotkaniu będzie czas na wspólną modlitwę, budowanie się Słowem Bożym, integrację, wyjścia misyjne oraz wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z pracy misyjnej w różnych zborach. Nie zabraknie również warsztatów i praktycznych szkoleń misyjnych, które dostosowane będą do potrzeb odbiorców. W ramach projektu odbędzie się również 5 wakacyjnych obozów misyjnych. Osoby mieszkające w obrębie działania grup terenowych będą mogły przez 10 dni doświadczyć życia w pełni zorientowanego na relację z Bogiem i opowiadanie o Nim innym i pokochać taki styl życia. W przyszłości wiele z nich stanie się liderami kolejnych grup terenowych, jakie powstaną.

Zwieńczeniem całorocznej działalności będzie Ogólnopolski Zjazd Członków Grup Terenowych (07.11.2014), który stworzy możliwość zjednoczenia się w modlitwie wszystkich ożywionych i tęskniących za powrotem Chrystusa braci i sióstr, którzy brali udział w życiu lokalnych grup. Dla najbardziej zaangażowanych odbędzie się (tuż po zjeździe) szkolenie liderów grup terenowych (12-23.11.2014).

Raporty z projektu


1408 Grupy terenowe – raport
1 kwietnia 2015, Raporty
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry