1803 – Dorota Ludzińska – Zdobyć serca dzieci

1803

Wnioskodawca: Dorota Ludzińska   \\   Rok realizacji: 2018   \\   Przyznane dofinansowanie: 900 PLN

Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, np. dzieci osób uzależnionych, często nie otrzymują w domu rodzinnym koniecznej opieki i pomocy. Skutkuje to ich problemami w szkole oraz poważnymi problemami emocjonalnymi. Wnioskodawczyni – jako wolontariusz Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD w Częstochowie – planuje przeprowadzić 20 trzygodzinnych spotkań z wychowankami świetlicy, w czasie których prowadzić będzie zajęcia z języka angielskiego oraz współpracować z pracownikami świetlicy w ich działaniach opiekuńczo-wychowawczych. Środki finansowe, o przyznanie których prosi, będą przeznaczone na dofinansowanie drobnych pomocy edukacyjnych oraz produktów żywnościowych, zabawek i książek, które – oprócz wartości użytkowej – pomogą jej w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi.

Raporty z projektu

Na razie brak raportów...
« Wstecz «
ZŁÓŻ WNIOSEK na dofinansowanie twojego projektu misyjnego! Terminy składania wniosków:
31 stycznia i 30 czerwca.

Złóż wniosek     Inne projekty

  Jakie projekty wspiera ASI?

  W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy... czytaj więcej

  Złóż swój wniosek, inni pomogą ci go zrealizować. Złóż swój dar, a inni rozniosą ewangelię światu.

    Wesprzyj ASI  

  • O ASI…

   Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

   Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

  ^ Do Góry