1408 Grupy Terenowe 2014

1408 Grupy Terenowe 2014 - Wniosek.jpg

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2014   \\   Przyznane dofinansowanie: 57,200 PLN

Jest to kontynuacja projektu mającego na celu tworzenie możliwości doświadczenia przez wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego trwałego ożywienia i reformacji. Grupy terenowe to filie Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”. W każdej z istniejących obecnie 5 filii odbędą się w ciągu roku 4 weekendowe spotkania o charakterze ożywieniowym i misyjnym. Na każdym spotkaniu będzie czas na wspólną modlitwę, budowanie się Słowem Bożym, integrację, wyjścia misyjne oraz wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z pracy misyjnej w różnych zborach. Nie zabraknie również warsztatów i praktycznych szkoleń misyjnych, które dostosowane będą do potrzeb odbiorców. W ramach projektu odbędzie się również 5 wakacyjnych obozów misyjnych. Osoby mieszkające w obrębie działania grup terenowych będą mogły przez 10 dni doświadczyć życia w pełni zorientowanego na relację z Bogiem i opowiadanie o Nim innym i pokochać taki styl życia. W przyszłości wiele z nich stanie się liderami kolejnych grup terenowych, jakie powstaną.

Zwieńczeniem całorocznej działalności będzie Ogólnopolski Zjazd Członków Grup Terenowych (07.11.2014), który stworzy możliwość zjednoczenia się w modlitwie wszystkich ożywionych i tęskniących za powrotem Chrystusa braci i sióstr, którzy brali udział w życiu lokalnych grup. Dla najbardziej zaangażowanych odbędzie się (tuż po zjeździe) szkolenie liderów grup terenowych (12-23.11.2014).

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji