ASI Europa

Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw jest częścią ASI Europa, a przez to należy do ogólnoświatowej organizacji ASI.

Składając wniosek o dofinansowanie projektu do organizacji ASI EUROPA trzeba pamiętać, że taki wniosek musi być najpierw zaakceptowany przez ASI POLSKA. W związku z tym, należy taki wniosek składać w porozumieniu z nami, i za naszym pośrednictwem.

 
Pakiet formularzy i wytycznych (j. ang.)

 
Zobacz też: informacje na stronie ASI Europa.

Komentarze są zamknięte.

^ Do Góry