Złóż wniosek


Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.” (Ps. 33,11)

Jakiego rodzaju projekty wspiera ASI?

W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy humanitarnej i inne mieszczące się w ramach filozofii i poselstwa adwentystycznego, ze szczególnym priorytetem dla projektów angażujących młodzież w ewangelizację.
ASI wielokrotnie pośrednio wspierało różnorodne projekty w naszym kraju, wśród których wymienić można: programy „Net’98”, zakup sprzętu audiowizualnego dla zborów, zakup maszyny drukarskiej dla Fundacji Źródła Życia, materiały do nauki religii dla dzieci, materiały ewangelizacyjne „Na nowo z nadzieją”, pomoc w kredytowaniu wydania książki Wielki bój, program „Rozsiej jeden miliard” oraz wiele innych.

 
Zobacz wszystkie projekty!
 

Termin składania wniosków to 30 czerwca każdego roku. Jest jeszcze drugi, dodatkowy termin – 31 stycznia, ale trzeba pamiętać, że na projekty złożone w tym terminie jest przeznaczona mniejsza pula środków.

Złóż wniosek, a inni pomogą ci go zrealizować!

 

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie projektu:

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy lub masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas.

Kontakt


Wytyczne do pisania tekstu promocyjnego projektu składanego do ASI Polska

1. CEL

Celem tekstu promocyjnego jest przedstawienie czytającym biuletyn lub informacje na stronie internetowej ASI Polska głównej idei projektu.

2. ELEMENTY SKŁADOWE OPISU

Osoba czytająca tekst promocyjny powinna móc od razu zorientować się, czego wniosek dotyczy, jak projekt będzie realizowany i przez kogo. Powinny więc znaleźć się w nim informacje, które udzielą odpowiedzi na pytania:
a) Kto realizuje projekt?
b) Co jest głównym celem projektu, czyli jaki jest zamierzony efekt?
c) Jakie są elementy składowe projektu, czyli jak chcesz osiągnąć zamierzony efekt?
d) Na co potrzebne jest dofinansowanie?

Pamiętaj, że czytelnik ma dostęp tylko do tego punktu wniosku, a nie do całej jego treści. Istnieje więc potrzeba, by w tekście promocyjnym przedstawić jeszcze raz, ale w skróconej formie, opisywane w innych punktach wniosku zagadnienia tak, by dla czytelnika było jasne wszystko, co dotyczy danego projektu.

3. CZEGO UNIKAĆ W OPISIE

Tekst promocyjny nie może pod żadnym pozorem przybierać formy:
a) kazania;
b) pouczenia;
c) odezwy/wezwania do działania;
d) wyłącznie opisu działalności organizacji/instytucji/grupy, która składa wniosek.

Nie należy stosować w nim cytatów z Biblii ani dzieł E. White, gdyż nie ma to być retoryka skłaniająca czytelnika do wybrania/uznania danego wniosku za ważny i godny dofinansowania, ale proste i rzeczowe przedstawienie faktów na temat danego projektu.

4. WERYFIKACJA

Jeśli nie jesteś pewien, czy napisany przez ciebie tekst promocyjny jest właściwy:
a) sprawdź go wg podpunktów z punktu 2.;
b) daj go do przeczytania osobie, która nie zna twojego projektu – jeśli po przeczytaniu tekstu promocyjnego będzie dla niej jasne, o co w projekcie chodzi, i będzie umiała odpowiedzieć na pytania z punktu 2., to tekst promocyjny jest napisany poprawnie.


UWAGA: wnioski na starszych, nieaktualnych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Komentarze są zamknięte.

^ Do Góry