„Bóg Sofoniasza” – Jiri Moskala, II Kongres ASI Polska

Dodane przez ASI Polska   /   30 marca 2012  /    Media
„Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny zachowa cię, rozweseli się wielce nad tobą, przestanie na miłości swej przeciwko tobie, i rozweseli się nad tobą z śpiewaniem, mówiąc: Tęskniących po Jeruzalemie zasię zgromadzę, bo z ciebie są i smutni dla brzemienia zelżywości włożonej na cię.” Sof. 3:17-18 (BG)

Zapraszamy do obejrzenia wystąpień pastora Jiri Moscala, zarejestrowanych na II Kongresie ASI Polska w Zawierciu.

Pastor Jiri Moskala, Bóg Jakuba: Widzieć Boga twarzą w twarz – Rodzaju 32-33; (Radość w poszukiwaniu Pana, walka i poszukiwanie przebaczenia)

Bóg Nehemiasza: Poznać nieznane – Nehemiasz 8 [oraz Joshua 1:7-8; Ezra 7:10]; (Radość studiowania Pism, poznanie i zrozuemienie Boga i Jego objawienia)

Bóg Mojższesza: Co On może zrobić jeśli Mu pozwolimy – Wyjścia 19-34 (Radość z osobistego wzrostu w Panu)

Bóg Sofoniasza: Radość w śpiewie – Sofoniasz 3 (Radość wielbienia Boga, który nas miłuje)

Bóg Micheasza: Być jak On – Mich. 7:18-20 i 6:8 (Radość z wypełniania woli Bożej)

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry