1319

1319 Misja dzieci (2)

Dodane przez ASI Polska   /   27 sierpnia 2013  /    Raporty

misja-dzieci

W II kwartale 2013 skoncentrowano prace nad przygotowaniem 32 stronnicowej książeczki dla dzieci. Początkowo miały się znaleźć w niej nawiązujące do Pisma Świętego opowiadania i historyjki z morałem skierowanie do odbiorcy w wieku 8-12 lat. Ta koncepcja uległa zmianie. Podjęto decyzję, że w książeczce znajdą się tematyczne historie prosto z Biblii począwszy od stworzenia aż po powrót zbawiciela, mające odpowiadać na często stawianie przez dzieci pytania: czy Bóg naprawdę istnieje?; dlaczego na świecie jest tyle zła?; czy Pan Jezus musiał umrzeć?; co dzieje się z człowiekiem, gdy umiera? itp. Postawione w książce pytania; zamieszczone, proste odpowiedzi w połączeniu z kolorowymi ilustracjami do biblijnych historii i zapisanymi modlitwami do każdego rozdziału mają stanowić podstawowe źródło informacji dla młodego czytelnika o Bogu, stworzonym przez niego świecie, toczącym się na ziemi wielkim boju i ofiarowanej przez Boga możliwości ocalenia. Książeczka ta ma być w pewien sposób podobna do “Wielkiego Boju” pozostając przy tym na poziomie intelektualnym dzieci, ma przedstawiać ważne wydarzenia i tłumaczyć pewne zagadnienia w sposób dla nich zrozumiały i przyswajalny.

Czytaj więcej…

1319 Misja Dzieci (1)

Dodane przez ASI Polska   /   20 czerwca 2013  /    Raporty

1319 Misja Dzieci (1)

Po przyjęciu projektu „Misja dzieci” i decyzji o przyznaniu kwoty 7.000 zł na jego realizację w 2013 r. przez ASI Polska, w marcu został napisany i złożony wniosek „Outreach to Children” do ASI Europa. Celem było uzyskanie pozostałej kwoty niezbędnej do realizacji wszystkich trzech działań wymienionych w obu projektach (tj.: ulotka, książeczka, obóz).

Czytaj więcej…

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry