GM3A

1304 Kontynuacja pracy misyjnej w Ostródzie (1)

Dodane przez ASI Polska   /   25 kwietnia 2013  /    Raporty

1304 GM3A Ostróda

Wraz z bratem P. Strugalskim od września 2012 roku kontynuowaliśmy pracę misyjną po Kampie Misyjnym GM3A w Ostródzie. Pracę rozpoczęliśmy od odwiedzenia osób, do których otrzymaliśmy kontakt po kampie. Z tych wszystkich osób wyłoniła się grupa ludzi naprawdę zainteresowanych Bożym poselstwem. Rozpoczęliśmy z nimi wspólne studiowanie Biblii. Niektórych z nich od razu zapraszaliśmy na organizowane przez nas rozpoczęcia sabatu.

Czytaj więcej…

1208 Służba Wolontariuszy w Płocku – raport końcowy

Dodane przez ASI Polska   /   24 kwietnia 2013  /    Raporty

1208RK

Po zakończeniu szkoły misyjnej pragnęliśmy doświadczyć tego o czym się uczyliśmy w rzeczywistości. Z radością i zapałem przystąpiliśmy do realizacji projektu. Szukaliśmy ludzi z którymi moglibyśmy studiować Biblię, a gdy ich znaleźliśmy – cieszyliśmy się z każdego kroku, jaki robili w stronę Boga.

Czytaj więcej…

1202 Ogólnopolski Kamp Misyjny – raport końcowy

Dodane przez ASI Polska   /   19 kwietnia 2013  /    Raporty

KampMisyjny

Kamp misyjny w Ostródzie na Mazurach to 10 dni na łonie pięknej przyrody, to duchowe ożywienie i rozwój osobisty, to inspirujące wykłady, szkolenia, to wspólne doświadczenia, modlitwy i śpiew, to intensywne i różnorodne codzienne działanie ewangelizacyjne i prozdrowotne, to zjednoczenie wielu inicjatyw misyjnych Kościoła w Polsce, to atrakcyjny program dla dzieci i dla młodzieży, to integracja i aktywny wypoczynek, a przede wszystkim radość ze służby bliźniemu. Kamp misyjny to okazja do zaniesienia Ewangelii do każdego domu na terenie Ostródy i okolic, to okazja do przygotowania nowego terenu do powstania zboru. Ten piękny program udało się zrealizować dzięki Panu Bogu, dzięki wsparciu i modlitwom wielu osób, a także dzięki wsparciu finansowemu m.in. ASI POLSKA. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom, a przede wszystkim Panu Bogu za Jego obecność na Kampie Misyjnym 2012. Niech dobry Bóg rozpali misyjny ogień w naszych sercach, zborach i w całej Polsce!

Czytaj więcej…

1201 Obozy Misyjne 2012 – raport końcowy

Dodane przez ASI Polska   /   18 kwietnia 2013  /    Raporty

IMG_3508-t

Hasłem tegorocznych (2012) programów GM3A, w tym również obozów misyjnych są słowa:

„Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” Joz 24,15.

Te słowa skierowane nie tylko do nas samych, ale również i do naszych domów. Obojętność w naszych czasach do spraw duchowych jest równoznaczna ze śmiercią.

Czytaj więcej…

1208 Służba wolontariuszy misyjnych w Płocku

Dodane przez ASI Polska   /   05 października 2012  /    Raporty

Celem wolontariuszy misyjnych jest zorganizowanie nowej grupy wyznawców Kościła Adwentystów Dnia Siódmego w Płocku. Służbę tę realizują dwie osoby z Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie (GM3A) oddelegowane do kontynuowania pracy wśród mieszkańców tego miasta. Prowadzone od stycznia b.r. 3-tygodniowe kursy w szkole misyjnej w Płocku były wielkim wsparciem naszej służby. Osoby przyjeżdżające na te kursy codziennie wykonywały różną pracę misyjną, znajdując kolejnych ludzi zainteresowanych Słowem Bożym.

Czytaj więcej…

1202 Kamp Misyjny – raport

Dodane przez ASI Polska   /   26 września 2012  /    Raporty

Kamp misyjny odbył się w Ostródzie na Mazurach. Dzięki wsparciu m.in. ASI Polska mogliśmy wynająć ośrodek wczasowy 3 km od miasta, skąd codziennie wyruszaliśmy autobusami na misję. Inspirujący był fakt, iż prawie nikt nie zostawał w ośrodku. Około 200 osób jak jeden mąż wyjeżdżało, aby w różny sposób służyć Bogu i ludziom.
Czytaj więcej…

1201 Obozy Misyjne – raport

Dodane przez ASI Polska   /   26 września 2012  /    Raporty

Grupa Misyjna „Trzej Aniołowie”, przy wielkiej pomocy ASI Polska, już od pięciu lat organizuje w naszym kraju obozy misyjne, które są wspaniałym doświadczeniem dla wielu osób. Z roku na rok coraz więcej braci i sióstr, coraz więcej zborów pragnie doświadczyć żywego Boga w misji. Na 2012 rok zaplanowanych zostało 12 obozów. Każdy z nich skierowany był do innej grupy – były obozy dla nastolatków, kobiet, małżeństw, przyjaciół prawdy, sportowców i inne.

Czytaj więcej…

1108 Pionierzy Misji Globalnej w Bielsku Podlaskim

Dodane przez ASI Polska   /   05 września 2012  /    Raporty

Projekt dotyczył kontynuacji pracy na terenie Bielska Podlaskiego, Hajnówki i okolic. Naszym głównym celem wewnątrz zboru była reaktywacja grup ożywieniowo-modlitewnych oraz zaangażowanie zborowników we wspólną pracę misyjną. Celem zewnętrznym było znalezienie nowych osób do studium Biblii przez pracę z ankietą oraz kolportaż. Drugoplanowym celem było rozprowadzenie chrześcijańskiej literatury
wśród mieszkańców.

Czytaj więcej…

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry