Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie." (Ps. 33,11)

Złóż wniosek, a inni pomogą ci go zrealizować!

Zgłoszenie pomysłu misyjnego należy wypełnić do dnia 26 maja 2024, a Wniosek o dotację – do dnia 31 maja 2024 roku. Jest to pierwszy termin naboru wniosków o dotację do projektów misyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2025. Projekty z wiosennego naboru będą prezentowane na jesiennym kongresie. W zależności od wysokości deklaracji wsparcia zebranych na kongresie być może będzie dodatkowy, zimowy termin naboru wniosków. Na projekty składane w drugim terminie jest przeznaczana mniejsza pula środków.

Cykl życia projektu – czyli od pomysłu do realizacji:

 1. Zgłoś swój pomysł misyjny
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć zdjęcie pokazujące charakter projektu lub pokazujące grupę/osobę realizującą projekt. W odpowiedzi otrzymasz mailowo link do wniosku o dotację. Arkusze wniosków są generowane ręcznie, zwykle do 48 godzin od zarejestrowania zgłoszenia.
 2. Wypełnij wniosek o dotację
  Wniosek będzie dostępny ONLINE. Zalecamy do korzystania z konta Google, które można założyć dla swojego adresu e-mail. Wniosek przygotowywany jest w formie arkusza Google. Najlepiej wypełniać go w aktualnej przeglądarce Google Chrome lub Firefox. Nie musisz mieć zaistalowanego pakietu office na swoim urządzeniu, aby wypełnić arkusz kalkulacyjny z budżetem projektu.
  Wniosek o dotację z ASI Polska możesz również odnaleźć w usłudze Google Dysk (drive.google.com) w folderze – Udostępnione dla mnie, jeśli korzystarz z konta Google i poczty Gmail.
  Najważniejszymi elementami wniosku są: (3.4) opis projektu, (3.5) tekst promocyjny, (4) budżet, (5) źródła finansowania. Wytyczne do tworzenia tekstu promocyjnego podane są poniżej.
 3. Ocena formalna i merytoryczna
  Jeśli Twój wniosek będzie kompletny, to zostanie przekazany do oceny merytorycznej przez Komitet Projektowy Zarządu ASI Polska, który decyduje o fakcie i wysokości dotacji. Zazwyczaj kwota dotacji przyznanej jest mniejsza, niż wnioskowana. Z tego powodu może pojawić się konieczność dostosowania budżetu/kosztorysu projektu do wysokości przyznanej dotacji.
 4. Decyzja o dotacji i ewentualna korekta
  Informacja o przyznanym dofinansowaniu lub odrzuceniu wniosku powinna pojawić się w ciągu 2-3 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków. Być może trzeba będzie zrobić korektę budżetu i ewentualnie opisu projektu do wysokości przyznanej dotacji. Korektę należy wykonać na formularzu wniosku w zakładce korekta (patrz lewy dolny róg ekranu) poprzez: (1) zmniejszenie kosztów projektowych, (2) zwiększenie finansowania spoza ASI Polska (tzw. wkład własny) albo połączenie opcji (1) i (2). Dotacja z ASI Polska może pokrywać maksymalnie 70% kosztów całkowitych projektu. Przy korygowaniu wniosku możesz posiłkować się następującymi formułami:
  d+w=k
  k>=d/0,7
  gdzie:
  d – dotacja,
  w – wkład własny,
  k – koszt całkowity.
  Skorygowany wniosek zostanie wyeksportowany do pliku PDF i przygotowany do złożenia e-podpisu.
 5. Podpisz wniosek elektronicznie
  Do składania e-podpisu wykorzystywana jest platforma Autenti. Wystarczy, że klikniesz w link, jaki otrzymasz w wiadomości e-mail i będziesz postępować według wskazówek na platformie Autenti. Jest też możliwość złożenia e-podpisu w aplikacji na telefon.
 6. Przelew pierwszej transzy dotacji
  Po złożeniu e-podpisu na prośbę wnioskodawcy może zostać przesłana pierwsza transza dotacji na rachunek bankowy podany we wniosku. Przelew poszczególnych transzy dotacji następuje zazwyczaj na prośbę wnioskodawcy.
 7. Raport okresowy i kolejne przelewy
  Dalsze przelewy pozostałej częsci przyznanej dotacji mogą mieć miesjce po złożeniu krótkiego Raportu okresowego ze zdjęciem, który należy wypełnić online.
 8. Raport końcowy
  Po zakończeniu projektu należy wypełnić Raport końcowy z rozliczeniem finansowym. Dokumenty finansowe związane z projektem należy przechowywać przez 5 lat po zakończeniu projektu.
 9. Ewentualne opóźnienia, zmiany, rezygnacja
  Dotacja do projektu powinna zostać wykorzystana do końca roku wyznaczonego na realizację projektu. Okres wykorzystania dotacji można przedłużyć maksymalnie o 12 miesięcy. Opóźnienia w realizacji projektu należy zgłosić przy użyciu właściwego formularza.
  Uwaga: projekty z okresu pandemii powinny zostać zakończone do końca września 2024.
  Zmiany w realizacji projektu, które różnią się od planów opisanych we wniosku koniecznie trzeba zgłosić, a często potrzebna jest zgoda Zarządu ASI Polska na dokonanie zmian, np. na zakup innych przedmiotów, niż opisane w kosztorysie.
  Aby zgłosić opóźnienie, zmiany lub rezygnować z dotacji, użyj formularzy podpiętych pod przyciski poniżej.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania, to dzwoń / pisz na WhatsApp w godz. 17:00-20:00.

WhatsApp: +48 798 878 101

Wytyczne - Tekst promocyjny projektu (pkt 3.5 wniosku)

1. CEL

Celem tekstu promocyjnego jest przedstawienie czytającym biuletyn lub informacje na stronie internetowej ASI Polska głównej idei projektu.

2. ELEMENTY SKŁADOWE OPISU

Osoba czytająca tekst promocyjny powinna móc od razu zorientować się, czego wniosek dotyczy, jak projekt będzie realizowany i przez kogo. Powinny więc znaleźć się w nim informacje, które udzielą odpowiedzi na pytania:
a) Kto realizuje projekt?
b) Co jest głównym celem projektu, czyli jaki jest zamierzony efekt?
c) Jakie są główne działania w projekcie, czyli jak chcesz osiągnąć zamierzony efekt?

Pamiętaj, że czytelnik ma dostęp tylko do tego punktu wniosku, a nie do całej jego treści. Istnieje więc potrzeba, by w tekście promocyjnym przedstawić jeszcze raz, ale w skróconej formie, opisywane w innych punktach wniosku zagadnienia tak, by dla czytelnika było jasne wszystko, co dotyczy danego projektu.

3. CZEGO UNIKAĆ W OPISIE

Tekst promocyjny nie może pod żadnym pozorem przybierać formy:
a) kazania;
b) pouczenia;
c) odezwy/wezwania do działania;
d) wyłącznie opisu działalności organizacji/instytucji/grupy, która składa wniosek. Nie należy stosować w nim cytatów z Biblii ani dzieł E. White, gdyż nie ma to być retoryka skłaniająca czytelnika do wybrania/uznania danego wniosku za ważny i godny dofinansowania, ale proste i rzeczowe przedstawienie faktów na temat danego projektu.

4. WERYFIKACJA

Jeśli nie jesteś pewien, czy napisany przez ciebie tekst promocyjny jest właściwy:
a) sprawdź go wg podpunktów z punktu 2.;
b) daj go do przeczytania osobie, która nie zna twojego projektu – jeśli po przeczytaniu tekstu promocyjnego będzie dla niej jasne, o co w projekcie chodzi, i będzie umiała odpowiedzieć na pytania z punktu 2., to tekst promocyjny jest napisany poprawnie.

UWAGA: wnioski na starszych, nieaktualnych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji