Złóż wniosek

UWAGA! Przedłużamy termin naboru wniosków

Do dnia 15.06.2021 r. przyjmujemy wnioski o dotację do projektów misyjnych planowanych do realizacji w roku 2022.
Formularze wniosków wydawane są do dnia 15.06.2021.

Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie." (Ps. 33,11)

Jakiego rodzaju projekty wspiera ASI?

W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy humanitarnej i inne mieszczące się w ramach filozofii i poselstwa adwentystycznego, ze szczególnym priorytetem dla projektów angażujących młodzież w ewangelizację.
ASI wielokrotnie pośrednio wspierało różnorodne projekty w naszym kraju, wśród których wymienić można: programy „Net’98”, zakup sprzętu audiowizualnego dla zborów, zakup maszyny drukarskiej dla Fundacji Źródła Życia, materiały do nauki religii dla dzieci, materiały ewangelizacyjne „Na nowo z nadzieją”, pomoc w kredytowaniu wydania książki Wielki bój, program „Rozsiej jeden miliard” oraz wiele innych.

Złóż wniosek, a inni pomogą ci go zrealizować!

Termin składania wniosków to 31 maja każdego roku. Jest jeszcze drugi, dodatkowy termin – 31 stycznia, ale trzeba pamiętać, że na projekty złożone w tym terminie jest przeznaczona mniejsza pula środków.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie projektu:

 1. Napisz do nas pod adres [email protected], podając nazwę projektu (do 5-ciu słów).
  W odpowiedzi dostaniesz link do formularza oraz dokładne wskazówki. W międzyczasie, zapoznaj się z wytycznymi do składania wniosków do ASI Polska.
 2. Wypełnij formularz.
  Formularz będzie dostępny ONLINE. Zalecamy do korzystania z konta Google, które można założyć dla swojego adresu e-mail. Formularze wniosków i raportów przygotowywane są w formie dokumentów Google. Formularze najlepiej wypełniać w przeglądarce Google Chrome lub Firefox. Po zarejestrowaniu Twojego zgłoszenia w systemie, formularze ASI Polska możesz odnaleźć na swoim koncie Google (drive.google.com) w dziale – Dokumenty udostępnione.

  Musisz wcześniej dokładnie przemyśleć, co chcesz osiągnąć realizując projekt, aby przenieść to na formularz.

  Głównymi elementami formularza są: (a) opis projektu, (b) tekst promocyjny, (c) budżet. Wytyczne do tworzenia tekstu promocyjnego podane są poniżej.

 3. Daj znam znać, że skończyłeś.
  Pamiętaj, aby zmieścić się w terminie (do 31 maja, lub 31 stycznia każdego roku). Email z twoim potwierdzeniem ukończenia wniosku oraz załącznikami (patrz wytyczne) jest równocześnie dla nas potwierdzeniem, że wniosek został złożony w terminie. Oczywiście, im wcześniej tym lepiej – nie czekaj do ostatniej chwili!
 4. Poprawki…
  Sprawdzimy zgodność twojego wniosku z wymaganiami ASI Polska dotyczącymi dofinansowania, i zatwierdzimy lub nie. Jeśli wszystko będzie w porządku, Twój wniosek zostanie przekazany do dalszego postępowania. Być może też trzeba będzie coś poprawić – w takiej sytuacji wniosek może być odesłany do korekty. Zarezerwuj sobie na to czas!
 5. Cierpliwie poczekaj.
  Zostaniesz powiadomiony o przyznanym dofinansowaniu lub odrzuceniu wniosku w ciągu kolejnych 3 miesięcy, tj. do dnia 30 września, lub 30 kwietnia – w zależności od terminu w którym złożyłeś wniosek. Wtedy również dowiesz się, co dalej.

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy lub masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas.

Wytyczne do pisania tekstu promocyjnego projektu składanego do ASI Polska

1. CEL

Celem tekstu promocyjnego jest przedstawienie czytającym biuletyn lub informacje na stronie internetowej ASI Polska głównej idei projektu.

2. ELEMENTY SKŁADOWE OPISU

Osoba czytająca tekst promocyjny powinna móc od razu zorientować się, czego wniosek dotyczy, jak projekt będzie realizowany i przez kogo. Powinny więc znaleźć się w nim informacje, które udzielą odpowiedzi na pytania:
a) Kto realizuje projekt?
b) Co jest głównym celem projektu, czyli jaki jest zamierzony efekt?
c) Jakie są elementy składowe projektu, czyli jak chcesz osiągnąć zamierzony efekt?
d) Na co potrzebne jest dofinansowanie?

Pamiętaj, że czytelnik ma dostęp tylko do tego punktu wniosku, a nie do całej jego treści. Istnieje więc potrzeba, by w tekście promocyjnym przedstawić jeszcze raz, ale w skróconej formie, opisywane w innych punktach wniosku zagadnienia tak, by dla czytelnika było jasne wszystko, co dotyczy danego projektu.

3. CZEGO UNIKAĆ W OPISIE

Tekst promocyjny nie może pod żadnym pozorem przybierać formy:
a) kazania;
b) pouczenia;
c) odezwy/wezwania do działania;
d) wyłącznie opisu działalności organizacji/instytucji/grupy, która składa wniosek. Nie należy stosować w nim cytatów z Biblii ani dzieł E. White, gdyż nie ma to być retoryka skłaniająca czytelnika do wybrania/uznania danego wniosku za ważny i godny dofinansowania, ale proste i rzeczowe przedstawienie faktów na temat danego projektu.

4. WERYFIKACJA

Jeśli nie jesteś pewien, czy napisany przez ciebie tekst promocyjny jest właściwy:
a) sprawdź go wg podpunktów z punktu 2.;
b) daj go do przeczytania osobie, która nie zna twojego projektu – jeśli po przeczytaniu tekstu promocyjnego będzie dla niej jasne, o co w projekcie chodzi, i będzie umiała odpowiedzieć na pytania z punktu 2., to tekst promocyjny jest napisany poprawnie.

UWAGA: wnioski na starszych, nieaktualnych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji