Dziesięć cudownych podarunków miłości

Dodane przez ASI Polska   /   17 września 2012  /    Aktualności

Bóg jest wspanialszy, niż wszystko inne, co wzbudza nasz zachwyt, ponieważ Jego Słowo jest pewne. Nie potrafię wyobrazić sobie kłamiącego Boga, a Ty? To nie do pomyślenia. Jednak – ponieważ nie zawsze Mu ufamy – ryzykujemy utracenie darów, które On pragnie nam ofiarować. Czyż nie to właśnie uczyniły dzieci Izraela?

Bóg obiecał podarować swojemu wybranemu ludowi izraelskiemu ziemię „mlekiem i miodem płynącą”. Pan powiedział do Mojżesza: „Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję [jako dar] synom izraelskim” (4 Mojż.13,2). Zaślepieni przeciwnościami z pozoru nie do pokonania, Hebrajczycy nie potrafili zrozumieć, że nie muszą zdobyć tej ziemi pracą lub wojną. Odpowiedzialność spoczywała na Bogu, który obiecał im ją podarować. W ten sposób „widzimy więc, że nie mogli [tam] wejść z powodu niewiary” (Hebr. 3,19). Błędnie założyli, że walczyć z olbrzymami, burzyć miasta obronne i objąć ziemię w posiadanie mają o własnych siłach. W rezultacie spędzili czterdzieści lat wędrując po pustyni.

Pustynia… A czy my dzisiaj także nie wędrujemy po naszej osobistej pustyni z tego samego powodu? Czyż nie potrafimy dostrzec, że dziesięcioro Bożych przykazań to w rzeczywistości dziesięć podarunków miłości?

Wiele lat temu podczas dyskusji na spotkaniu modlitewnym młody mężczyzna powiedział, że w dziesięciu przykazaniach Bóg zabronił swoim ludziom „cudzołożyć”.
– Wybacz, ale… – przerwałem mu. – Bóg nigdy tak nie powiedział.
– Owszem, powiedział – rzekł mój młody oponent. – W dziesięciu przykazaniach.

On nie powiedział „Nie cudzołóż”, lecz „Nie będziesz cudzołożył”.Tak jak Izraelici, mój młody rozmówca założył, że Bóg jest niebiańskim dyktatorem, wymagającym bezwzględnego posłuszeństwa, lecz nie tędy droga. Biblia poprawnie czytana nie ukazuje takiego obrazu Boga. On nie powiedział „Nie cudzołóż”, lecz „Nie będziesz cudzołożył”. W istocie Bóg zobowiązał się podarować nam dar. „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli (2 Mojż. 20,2). Jak uwolniłem cię z niewoli egipskiej, tak samo stawiam Sobie za cel dać ci ważniejszy podarunek wolności. Kiedy narodzisz się na nowo, pozwolisz zamieszkać Mi w twoim sercu i będziesz umocniony Moim Duchem, otrzymasz czystość. To jest prezent.”

Czy to dostrzegamy? „Dziesięć przykazań ‘będziesz’ oraz ‘nie będziesz’ to tak naprawdę dziesięć obietnic” (R&H Oct. 26, 1897) – dziesięć cudownych podarunków miłości. Nic dziwnego, że król Dawid wołał: „ustawy Twoje są rozkoszą moją”, „prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie”, „rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem”, „gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli”, „o, jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim” (Ps. 119, 24.35.47.92.97).

Frank Fournier
(tłum. Elżbieta Kowalewska)


Więcej o Franku Fournier...

Frank Fournier urodził się w Kanadzie, w rodzinie katolickiej pochodzącej z Francji. Pracował 9 lat w kopalniach niklu/węgla. Przyjął chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w wieku 27 lat. Od razu po przyłączeniu się do Kościoła zdecydował się służyć w samofinansujących się placówkach wspierających Kościół. W wieku 30 lat został przewodniczącym Woodland Park Foundation, samofinansującej się organizacji. Przez 2 lata był nauczycielem Biblii w Fountainview Academy w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Jako misjonarz spędził 10 lat w Afryce, z czego 6 lat służył w Riverside Farm Institiute w Zambii, kierując tą organizacją. Od tego momentu służył jako wiceprzewodniczący OCI (Outpost Centers International – Stowarzyszenie Samofinansujących się Organizacji Wspierających Kościół) przez 5 lat. Obecnie jest przewodniczącym Eden Valley Institute w Colorado w USA oraz przewodniczącym ASI International (międzynarodowe ASI).

Powyższy artykuł jest wstępem do serii wykładów zatytułowanej „PRAWO MIŁOŚCI”, którą Frank Fournier zaprezentuje na najbliższym III Kongresie ASI Polska.

KONGRES: więcej…

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry