1208 Służba wolontariuszy w Płocku

[imgframe path=”http://asi.org.pl/site/wp-content/uploads/2012/09/1208-Służba-wolontariuszy.jpg” size=”full” class=”alignnone”]

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2012   \\   Przyznane dofinansowanie: 10,800 PLN

W książce „Posłannictwie Chrześcijan”, E. White pisze:

[blockquote]Obecnie posiadamy armię młodych ludzi, którzy wiele mogą uczynić, jeśli zostaną właściwie ukierunkowani i zachęceni (…) Młodzieńczy talent, właściwie ujęty i wyćwiczony, jest czymś, czego potrzebują nasze zbory (…) Mając taką armię pracowników jak nasza młodzież, właściwie przeszkolona i wyposażona, jakże szybko można by zanieść na cały świat poselstwo o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i wkrótce powracającym zbawicielu.[/blockquote]

Wierzymy, że powyższe słowa mogą stać się rzeczywistością w naszym kraju, w obecnym czasie. Dlatego pragniemy aby wiedza i doświadczenie zdobyte w Misyjnym Centrum Szkoleniowym mogły znaleźć zastosowanie i zostać rozwinięte w samodzielnej działalności ewangelizacyjnej wolontariuszy misyjnych. Wspierani przez Misyjne Centrum Szkoleniowe od 1 stycznia do 31 grudnia pracować będą w Płocku w celu pozyskania dla Chrystusa nowych osób i zorganizowania ich w nową grupę wierzących.

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org

Więcej:

Zobacz program Kongresu 2021

Program Ramowy XII Kogresu ASI Polska10-11 grudnia 2021 r.nadzieja.tv   PIĄTEK, 10 grudnia 202115.30 – 16.45 – BLOK I– Rozpoczęcie XII Kongresu ASI Polska– Powitanie

Podziel się wrażeniami z kongresu​

Podziel się z nami Twoją opinią o kongresie i wrażeniami z kongresu. Prześlij pozdrowienia. Nagraj krótki film. Chcemy stworzyć filmowe sprawozdanie z Kongresu ASI 2020

Kongres 2020

XI Kongres ASI Polska odbędzie się tradycyjnie w drugi grudniowy sabat, czyli 11-12 grudnia 2020. Niestety, z powodu epidemii, kongres nie będzie mógł mieć formy

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji