1208 Służba wolontariuszy w Płocku

[imgframe path=”http://asi.org.pl/site/wp-content/uploads/2012/09/1208-Służba-wolontariuszy.jpg” size=”full” class=”alignnone”]

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2012   \\   Przyznane dofinansowanie: 10,800 PLN

W książce „Posłannictwie Chrześcijan”, E. White pisze:

[blockquote]Obecnie posiadamy armię młodych ludzi, którzy wiele mogą uczynić, jeśli zostaną właściwie ukierunkowani i zachęceni (…) Młodzieńczy talent, właściwie ujęty i wyćwiczony, jest czymś, czego potrzebują nasze zbory (…) Mając taką armię pracowników jak nasza młodzież, właściwie przeszkolona i wyposażona, jakże szybko można by zanieść na cały świat poselstwo o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i wkrótce powracającym zbawicielu.[/blockquote]

Wierzymy, że powyższe słowa mogą stać się rzeczywistością w naszym kraju, w obecnym czasie. Dlatego pragniemy aby wiedza i doświadczenie zdobyte w Misyjnym Centrum Szkoleniowym mogły znaleźć zastosowanie i zostać rozwinięte w samodzielnej działalności ewangelizacyjnej wolontariuszy misyjnych. Wspierani przez Misyjne Centrum Szkoleniowe od 1 stycznia do 31 grudnia pracować będą w Płocku w celu pozyskania dla Chrystusa nowych osób i zorganizowania ich w nową grupę wierzących.

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji