1311 Grupy Terenowe

[imgframe path=”http://asi.org.pl/site/wp-content/uploads/2013/03/1311-GM3A-Grupy-Terenowe.jpg” size=”full” class=”alignnone”]

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 30,900 PLN

OŻYWIENIE DLA MISJI 2013

„Winien być opracowany dobry plan zatrudnienia pracowników, którzy by się udali do wszystkich zborów, małych i dużych, i pouczyli członków, jak należy pracować dla wzmocnienia zboru, a także wśród niewierzących” (E. White, Posłannictwo Chrześcijan, wydanie II, s.54)

Projekt ma na celu stworzenie możliwości doświadczenia przez wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego trwałego ożywienia dla misji. Zakłada utworzenie w porozumieniu z Diecezjami i Zarządem Kościoła w 2013 roku pięciu Filii Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie, które wspierane przez Misyjne Centrum Szkoleniowe w Płocku aktywnie bedą służyć rozwojowi duchowemu i misyjnemu wyznawców KADS.

Grupa Misyjna Trzej Aniołowie   \\   www.gm3a.org

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji