Relacja z I Kongresu ASI Polska (2010)

Bycie świadkiem narodzin czegoś nowego to ekscytujące przeżycie. Rodzące się własne dziecko, nowy miot podwórkowych kociąt czy wreszcie wzniosła idea, która przestaje byd jedynie formą myśli i urzeczywistnia się na naszych oczach, dostarczają nam jednych z najpiękniejszych doświadczeo życia. A im większy nasz osobisty w tym udział, tym większa radość towarzysząca takiemu wydarzeniu.

I tak oto kilka tygodni temu byliśmy świadkami wyjątkowych narodzin… do kalendarza szczególnych wydarzeń w Kościele dołączył bowiem kolejny zjazd. Tym razem był to I Kongres Misyjny ASI Polska.

Przez 4 dni, od 4 do 7 listopada 2010 r. w kaplicy przy ulicy Foksal w Warszawie ponad 190 zarejestrowanych uczestników brało udział w programie przygotowanym i prowadzonym wspólnie przez Grupę Misyjną „Trzej Aniołowie” (GM3A) oraz Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw (ASI Polska).

ASI (Adventist-Laymen’s Services and Industries) to organizacja o ogólnoświatowym zasięgu zrzeszająca wyznawców Kościoła ADS, którzy – rozumiejąc i czując potrzebę realizacji zadania zleconego im przez Pana Jezusa, by ogłosić poselstwo zbawienia całemu światu – włączają się w działania misyjne czy to przez osobiste zaangażowanie w nie, czy też wspierając je finansowo. Oddział ASI w Polsce został zarejestrowany w 2009 r. pod nazwą Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw i jest pełnoprawną instytucją współpracującą z Zarządem Kościoła ADS. Głównym celem istnienia ASI jest zachęcanie członków Kościoła do tworzenia i realizowania własnych pomysłów misyjnych oraz wspieranie takich projektów przez wyposażanie wyznawców w środki niezbędne do ich realizacji. ASI ma na celu również zjednoczenie wyznawców prowadzących własne przedsiębiorstwa oraz profesjonalistów różnych zawodów i tworzenie środowiska sprzyjającego wymianie doświadczeń oraz wzajemnemu zachęcaniu się, by hasło ogólnoświatowego ASI: „Dzieląc się Chrystusem w miejscu pracy”, uczynić realnym. Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw to rodzina, której członkowie o różnych talentach i zasobach, realizują jeden cel: ogłosić trójanielskie poselstwo na całym świecie.

Począwszy od czwartkowego popołudnia czas Kongresu wypełniony był różnorodnymi i ciekawymi punktami programu. Oprócz nabożeństw porannych, prowadzonych przez członków GM3A, których tematyka koncentrowała się na modlitwie, mieliśmy okazję wsłuchiwania się w Słowa Boże czytane i omawiane przez pastora Daniela Dudę, głównego gościa Kongresu, pracownika Wydziału Transeuropejskiego, którego tłumaczył pastor Roman Chalupka. W swoich czterech wystąpieniach pastor Duda w bardzo prosty i trafiający do serc sposób przedstawił Jezusa jako Tego, który jest dawcą wszystkiego, co dobre, tego kim i czym jesteśmy dzisiaj i który zachęca nas do troszczenia się o innych na trzech poziomach: spraw doczesnych, relacji społecznych oraz potrzeb duchowych. Mówił również o sztuce zachęcania innych i jego wiecznych skutkach oraz o tym, iż naśladowcy Jezusa w swoim podejściu do spraw materialnych nie powinni kierować się zasadą niedostatku (jeśli dam, to sam nie będę miał), ale zasadą obfitości (jeśli dam, pomogę innym i sam doświadczę Bożego błogosławieństwa), która w rzeczy samej jest zasadą miłości pochodzącą wprost z Nieba. Takich słów nie można było słuchać obojętnie. Pod ich wpływem niejednego z nas zalewała fala wzruszenia, gdy przypominaliśmy sobie własne doświadczenia z Bogiem i Jego dobroć wobec nas.

Uczestnicy Kongresu mieli też możliwość wziąć udział w warsztatach dotyczących prowadzenia ludzi do Chrystusa, wykorzystania programów „EXPO zdrowie” oraz nowoczesnych mediów w ewangelizacji. Wnikliwemu studium poddano również temat szafowania środkami materialnymi, w jakie Bóg nas wyposaża. Wyjątkowych wrażeń dostarczył nam też drugi gość Kongresu, Ruben Dias, pełniący funkcję przewodniczącego ASI w Portugalii oraz wiceprzewodniczącego ASI Europa, który zainspirował uczestników, przedstawiając w bardzo ekspresyjny sposób własne doświadczenie.

Jak we wszystkich krajach, gdzie działa ASI, tak i na polskim Kongresie ASI przedstawione zostały projekty przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia do realizacji w roku 2011. ASI, działając w myśl przesłania: „Razem możemy więcej”, dofinansowuje wybrane projekty misyjne (więcej na ten temat na www.asi.org.pl), pozyskując środki na ten cel w czasie Kongresu podczas składanych darów, z których każda złotówka przeznaczana jest na realizację projektów. Dary te zebrano podczas sobotniego nabożeństwa, w którym wzięło udział około 350 osób.

Może to dziwne, pisać o zbiórce darów, ale ci, którzy byli obecni na tym szczególnym nabożeństwie, rozumieją dlaczego to robię; nie był to bowiem zwykły moment składania darów do jakiego przywykliśmy, gdy w każdą sobotę przynosimy do zboru zaplanowaną wcześniej ilość pieniędzy. W poprzedzającym ten moment apelu docierały do naszych uszu inspirujące świadectwa osób – dzieci, młodzieży i osób dojrzałych – bezpośrednio zaangażowanych w działania misyjne realizowane w ramach projektów wybranych w tym roku do dofinansowania. Paweł Skrzypczak, przewodniczący ASI Polska, w poruszających słowach zaapelował o dokonanie kroku wiary wyrażone w hojnym darze na Bożą sprawę w zaufaniu, że Pan pobłogosławi. Był czas na skupienie, modlitwę i przypomnienie sobie Bożej wierności objawianej w błogosławieństwach doświadczanych przez nas na co dzień. Pewnie niejeden z obecnych, analizując własne możliwości finansowe, postanowił zredukować wydatki na mniej istotne rzeczy, by móc więcej przeznaczyć na działania, które mają największą, bo wieczną wartość. Skutku takich weryfikacji budżetów mogliśmy doświadczyć w sobotę po południu, kiedy to odczytana została kwota zebranych darów. Na własne oczy ujrzeliśmy wypełnienie słów Bożych zapisanych przez proroka Aggeusza: „Moje jest srebro i moje jest złoto” (Agg. 2,8). Rozlegający się na sali szum wyrażający zaskoczenie, głośne okrzyki „Amen”, niedowierzanie w oczach, wybuchy radości w kuluarach towarzyszyły chwili, gdy Paweł Skrzypczak łamiącym się ze wzruszenia głosem ogłosił: 110 653,56 złotych! Kwota ta, na którą składa się zarówno włożona do kopert gotówka, jak i środki pieniężne zadeklarowane do wpłacenia na konto Stowarzyszenia w najbliższym roku, przekroczyła dalece sumę dofinansowania, jakie ASI Polska postanowiła udzielić projektom misyjnym. Z pewnością dla wielu spośród 174 ofiarodawców złożone dary oznaczają spore wyrzeczenia, jednak dzięki nim ASI w 2011 roku wesprze 5 działań misyjnych o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych (więcej na ten temat w biuletynie ASI Polska 2010 dołączonym do „Głosu Adwentu” 9/2010), a my będziemy mogli na kolejnym kongresie wysłuchać budujących doświadczeń, jak Pan Bóg okazał się być wierny i zabezpieczał nasze potrzeby, gdy poświęciliśmy własne zasoby na Jego dzieło.

Sobotni wieczór wypełnił musical pt. „Zapytaj tych, co Go znają”, przedstawiany przez zespół „All 4 Him”. Rozbrzmiewająca piękną muzyką i poruszającymi słowami kaplica wypełniła się po brzegi. Ten bardzo ewangelizacyjny program stworzony przez młodzież stanie się dostępny wielu ludziom w naszym kraju również dzięki wsparciu ASI.

Duchowego podsumowania Kongresu dokonał Łukasz Romanowski, opierając swoje wystąpienie na haśle tegorocznego spotkania. Rozważając, jakie jest „moje miejsce w misji Chrystusa”, zwrócił uwagę na to, by nie prosić o Boże błogosławieństwo dla naszych działań, ale czynić to, co Bóg błogosławi, a w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie miejsce przyznaję Jezusowi w mojej misji, czyli celach, jakie sobie stawiam. Odpowiedź na to pytanie determinuje styl naszego życia. Gdziekolwiek jesteśmy, czy pracujemy zawodowo, nie będąc na 100% oddani ewangelizacji, czy jesteśmy pełnoetatowymi misjonarzami, możemy wybrać Jezusa i uczynić Go dla siebie najważniejszą osobą, a wtedy Jego misja wypełni nasze życie.

I Kongres Misyjny ASI Polska zakończył się walnym zgromadzeniem członków ASI oraz osób zainteresowanych. Uczestnicy spotkania, prócz możliwości wysłuchania sprawozdań, mieli też okazję zadawania pytań i zgłaszania wniosków do Zarządu, przez co ta formalna część obrad dała nam szerszy wgląd w prace Stowarzyszenia i sposób jego funkcjonowania.

Oglądanie Boga w działaniu jest najbardziej fascynującym przeżyciem, jakie dane mi było doświadczyć. Dawniej tęskniłam za tym, żeby żyć w czasach Jezusa; po pewnym czasie zrozumiałam, że Bóg jest stale z nami i daje się nam oglądać i dzisiaj w wielkich Swoich dziełach. A największe z nich, to zmiana ludzkiego serca, z którego znika egoizm, a obejmuje panowanie Duch Boży. Takich cudownych rzeczy pozwolił nam Pan doświadczać podczas Kongresu i Jemu niech będzie za to chwała!

Zdjęcia: Studio Adees (Sławomir Pytel), Tomasz Skrzypczak, Tomasz Majewski

Środki pieniężne na sfinansowanie działalności wybranych przez ASI Polska projektów misyjnych, można wpłacać na konto: ING Bank Śląski 87 1050 1520 1000 0023 5227 2153, SWIFT CODE: INGBPLPW PL 87 1050 1520 1000 0023 5227 2153. Formularze zgłoszeniowe na członka ASI Polska oraz wniosek o dofinansowanie projektu misyjnego, dostępne są na stronie www.asi.org.pl.

[separator line=”yes”]

Więcej:

Kongres 2022 w Gliwicach

Nie bój się Mamy przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, łączonym kongresie ASI Polska, ASI Europa i Diecezji Południowej. Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw

Dotacja do projektu na rok 2023

Czy chcesz rozpocząć lub rozwinąć pracę misyjną dla Boga? Nie wiesz skąd wziąć część funduszy na realizację twojego pomysłu? Skorzystaj ze wsparcia ASI Polska, które

Termin następnego kongresu? Zagłosuj

Naszym gorącym pragnieniem jest to, aby kolejny Kongres w roku 2022 mógł mieć formę fizycznego spotkania. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że w cieplejszym czasie ograniczenia

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji