Relacja z I Kongresu ASI Polska (2010)

Bycie świadkiem narodzin czegoś nowego to ekscytujące przeżycie. Rodzące się własne dziecko, nowy miot podwórkowych kociąt czy wreszcie wzniosła idea, która przestaje byd jedynie formą myśli i urzeczywistnia się na naszych oczach, dostarczają nam jednych z najpiękniejszych doświadczeo życia. A im większy nasz osobisty w tym udział, tym większa radość towarzysząca takiemu wydarzeniu.

I tak oto kilka tygodni temu byliśmy świadkami wyjątkowych narodzin… do kalendarza szczególnych wydarzeń w Kościele dołączył bowiem kolejny zjazd. Tym razem był to I Kongres Misyjny ASI Polska.

Przez 4 dni, od 4 do 7 listopada 2010 r. w kaplicy przy ulicy Foksal w Warszawie ponad 190 zarejestrowanych uczestników brało udział w programie przygotowanym i prowadzonym wspólnie przez Grupę Misyjną „Trzej Aniołowie” (GM3A) oraz Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw (ASI Polska).

ASI (Adventist-Laymen’s Services and Industries) to organizacja o ogólnoświatowym zasięgu zrzeszająca wyznawców Kościoła ADS, którzy – rozumiejąc i czując potrzebę realizacji zadania zleconego im przez Pana Jezusa, by ogłosić poselstwo zbawienia całemu światu – włączają się w działania misyjne czy to przez osobiste zaangażowanie w nie, czy też wspierając je finansowo. Oddział ASI w Polsce został zarejestrowany w 2009 r. pod nazwą Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw i jest pełnoprawną instytucją współpracującą z Zarządem Kościoła ADS. Głównym celem istnienia ASI jest zachęcanie członków Kościoła do tworzenia i realizowania własnych pomysłów misyjnych oraz wspieranie takich projektów przez wyposażanie wyznawców w środki niezbędne do ich realizacji. ASI ma na celu również zjednoczenie wyznawców prowadzących własne przedsiębiorstwa oraz profesjonalistów różnych zawodów i tworzenie środowiska sprzyjającego wymianie doświadczeń oraz wzajemnemu zachęcaniu się, by hasło ogólnoświatowego ASI: „Dzieląc się Chrystusem w miejscu pracy”, uczynić realnym. Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw to rodzina, której członkowie o różnych talentach i zasobach, realizują jeden cel: ogłosić trójanielskie poselstwo na całym świecie.

Począwszy od czwartkowego popołudnia czas Kongresu wypełniony był różnorodnymi i ciekawymi punktami programu. Oprócz nabożeństw porannych, prowadzonych przez członków GM3A, których tematyka koncentrowała się na modlitwie, mieliśmy okazję wsłuchiwania się w Słowa Boże czytane i omawiane przez pastora Daniela Dudę, głównego gościa Kongresu, pracownika Wydziału Transeuropejskiego, którego tłumaczył pastor Roman Chalupka. W swoich czterech wystąpieniach pastor Duda w bardzo prosty i trafiający do serc sposób przedstawił Jezusa jako Tego, który jest dawcą wszystkiego, co dobre, tego kim i czym jesteśmy dzisiaj i który zachęca nas do troszczenia się o innych na trzech poziomach: spraw doczesnych, relacji społecznych oraz potrzeb duchowych. Mówił również o sztuce zachęcania innych i jego wiecznych skutkach oraz o tym, iż naśladowcy Jezusa w swoim podejściu do spraw materialnych nie powinni kierować się zasadą niedostatku (jeśli dam, to sam nie będę miał), ale zasadą obfitości (jeśli dam, pomogę innym i sam doświadczę Bożego błogosławieństwa), która w rzeczy samej jest zasadą miłości pochodzącą wprost z Nieba. Takich słów nie można było słuchać obojętnie. Pod ich wpływem niejednego z nas zalewała fala wzruszenia, gdy przypominaliśmy sobie własne doświadczenia z Bogiem i Jego dobroć wobec nas.

Uczestnicy Kongresu mieli też możliwość wziąć udział w warsztatach dotyczących prowadzenia ludzi do Chrystusa, wykorzystania programów „EXPO zdrowie” oraz nowoczesnych mediów w ewangelizacji. Wnikliwemu studium poddano również temat szafowania środkami materialnymi, w jakie Bóg nas wyposaża. Wyjątkowych wrażeń dostarczył nam też drugi gość Kongresu, Ruben Dias, pełniący funkcję przewodniczącego ASI w Portugalii oraz wiceprzewodniczącego ASI Europa, który zainspirował uczestników, przedstawiając w bardzo ekspresyjny sposób własne doświadczenie.

Jak we wszystkich krajach, gdzie działa ASI, tak i na polskim Kongresie ASI przedstawione zostały projekty przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia do realizacji w roku 2011. ASI, działając w myśl przesłania: „Razem możemy więcej”, dofinansowuje wybrane projekty misyjne (więcej na ten temat na www.asi.org.pl), pozyskując środki na ten cel w czasie Kongresu podczas składanych darów, z których każda złotówka przeznaczana jest na realizację projektów. Dary te zebrano podczas sobotniego nabożeństwa, w którym wzięło udział około 350 osób.

Może to dziwne, pisać o zbiórce darów, ale ci, którzy byli obecni na tym szczególnym nabożeństwie, rozumieją dlaczego to robię; nie był to bowiem zwykły moment składania darów do jakiego przywykliśmy, gdy w każdą sobotę przynosimy do zboru zaplanowaną wcześniej ilość pieniędzy. W poprzedzającym ten moment apelu docierały do naszych uszu inspirujące świadectwa osób – dzieci, młodzieży i osób dojrzałych – bezpośrednio zaangażowanych w działania misyjne realizowane w ramach projektów wybranych w tym roku do dofinansowania. Paweł Skrzypczak, przewodniczący ASI Polska, w poruszających słowach zaapelował o dokonanie kroku wiary wyrażone w hojnym darze na Bożą sprawę w zaufaniu, że Pan pobłogosławi. Był czas na skupienie, modlitwę i przypomnienie sobie Bożej wierności objawianej w błogosławieństwach doświadczanych przez nas na co dzień. Pewnie niejeden z obecnych, analizując własne możliwości finansowe, postanowił zredukować wydatki na mniej istotne rzeczy, by móc więcej przeznaczyć na działania, które mają największą, bo wieczną wartość. Skutku takich weryfikacji budżetów mogliśmy doświadczyć w sobotę po południu, kiedy to odczytana została kwota zebranych darów. Na własne oczy ujrzeliśmy wypełnienie słów Bożych zapisanych przez proroka Aggeusza: „Moje jest srebro i moje jest złoto” (Agg. 2,8). Rozlegający się na sali szum wyrażający zaskoczenie, głośne okrzyki „Amen”, niedowierzanie w oczach, wybuchy radości w kuluarach towarzyszyły chwili, gdy Paweł Skrzypczak łamiącym się ze wzruszenia głosem ogłosił: 110 653,56 złotych! Kwota ta, na którą składa się zarówno włożona do kopert gotówka, jak i środki pieniężne zadeklarowane do wpłacenia na konto Stowarzyszenia w najbliższym roku, przekroczyła dalece sumę dofinansowania, jakie ASI Polska postanowiła udzielić projektom misyjnym. Z pewnością dla wielu spośród 174 ofiarodawców złożone dary oznaczają spore wyrzeczenia, jednak dzięki nim ASI w 2011 roku wesprze 5 działań misyjnych o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych (więcej na ten temat w biuletynie ASI Polska 2010 dołączonym do „Głosu Adwentu” 9/2010), a my będziemy mogli na kolejnym kongresie wysłuchać budujących doświadczeń, jak Pan Bóg okazał się być wierny i zabezpieczał nasze potrzeby, gdy poświęciliśmy własne zasoby na Jego dzieło.

Sobotni wieczór wypełnił musical pt. „Zapytaj tych, co Go znają”, przedstawiany przez zespół „All 4 Him”. Rozbrzmiewająca piękną muzyką i poruszającymi słowami kaplica wypełniła się po brzegi. Ten bardzo ewangelizacyjny program stworzony przez młodzież stanie się dostępny wielu ludziom w naszym kraju również dzięki wsparciu ASI.

Duchowego podsumowania Kongresu dokonał Łukasz Romanowski, opierając swoje wystąpienie na haśle tegorocznego spotkania. Rozważając, jakie jest „moje miejsce w misji Chrystusa”, zwrócił uwagę na to, by nie prosić o Boże błogosławieństwo dla naszych działań, ale czynić to, co Bóg błogosławi, a w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie miejsce przyznaję Jezusowi w mojej misji, czyli celach, jakie sobie stawiam. Odpowiedź na to pytanie determinuje styl naszego życia. Gdziekolwiek jesteśmy, czy pracujemy zawodowo, nie będąc na 100% oddani ewangelizacji, czy jesteśmy pełnoetatowymi misjonarzami, możemy wybrać Jezusa i uczynić Go dla siebie najważniejszą osobą, a wtedy Jego misja wypełni nasze życie.

I Kongres Misyjny ASI Polska zakończył się walnym zgromadzeniem członków ASI oraz osób zainteresowanych. Uczestnicy spotkania, prócz możliwości wysłuchania sprawozdań, mieli też okazję zadawania pytań i zgłaszania wniosków do Zarządu, przez co ta formalna część obrad dała nam szerszy wgląd w prace Stowarzyszenia i sposób jego funkcjonowania.

Oglądanie Boga w działaniu jest najbardziej fascynującym przeżyciem, jakie dane mi było doświadczyć. Dawniej tęskniłam za tym, żeby żyć w czasach Jezusa; po pewnym czasie zrozumiałam, że Bóg jest stale z nami i daje się nam oglądać i dzisiaj w wielkich Swoich dziełach. A największe z nich, to zmiana ludzkiego serca, z którego znika egoizm, a obejmuje panowanie Duch Boży. Takich cudownych rzeczy pozwolił nam Pan doświadczać podczas Kongresu i Jemu niech będzie za to chwała!

Zdjęcia: Studio Adees (Sławomir Pytel), Tomasz Skrzypczak, Tomasz Majewski

Środki pieniężne na sfinansowanie działalności wybranych przez ASI Polska projektów misyjnych, można wpłacać na konto: ING Bank Śląski 87 1050 1520 1000 0023 5227 2153, SWIFT CODE: INGBPLPW PL 87 1050 1520 1000 0023 5227 2153. Formularze zgłoszeniowe na członka ASI Polska oraz wniosek o dofinansowanie projektu misyjnego, dostępne są na stronie www.asi.org.pl.

[separator line=”yes”]

Więcej:

Zarejestruj się na Kongres 2023

Posiłki  Siostra Renata Parma będzie kierować wyżywieniem w trakcie nadchodzącego kongresu ASI Polska. Posiłki będą wegetariańskie.  Jeśli jesteś zainteresowany wyżywieniem na kongresie, prosimy o wypełnienie

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji