Łaską zbawieni jesteście

Ileż to razy te, z jednej strony pełne prostoty, ale również niewysłowionej głębi słowa Bożego zapewnienia, wnosiły nadzieję w serca i ratowały życie przerażonych swym duchowym stanem grzeszników. To spotkanie z Bogiem łaski prawdziwie odmieniało i odmienia życie – ich, twoje. Tak stało się również w sercu proroka Izajasza, gdy to Pan Bóg słowa jego śmiertelnej trwogi: „Biada mi, zginąłem!” poprzez swą łaskę zamienił na słowa wdzięczności i ochotnego poświęcenia: „Oto jestem, poślij mnie”.


Księga Izajasza często bywa nazywana Ewangelią Starego Testamentu, bowiem przesłanie, które zawiera, w poruszający sposób ukazuje prawdę o sprawiedliwym i miłosiernym Bogu. Czasy, w jakich prorok Izajasz wykonywał swą służbę obfitowały w liczne niebezpieczeństwa zagrażające ludowi Bożemu zarówno z zewnątrz, jak i, co jeszcze bardziej poważne i smutne, od wewnątrz, gdy lud porzucał standardy Bożej prawości. Czy sytuacja oczekującego na powrót Pana Jezusa ludu Bożego w czasach obecnych bardzo różni się od tamtej? Zapewne zdobyliśmy większą religijną wiedzę, ale czy przez to możemy poczuć się bardziej samowystarczalni, niebezpieczeństwa ustąpiły, a my mniej potrzebujemy Bożej łaski? Czyż raczej nie jest tak, iż dzień po dniu odczuwamy coraz mocniej i gorliwiej tę naglącą potrzebę łaski, która zbawia, ratuje, pomaga przeżyć kolejny dzień naprawdę w bliskości z Bogiem, tak po prostu, bez udawania, bez jedynie sprawiania wrażenia, lecz w szczerości i pobożności.

Opisana na kartach Biblii scena powołania proroka Izajasza, wciąż i niezmiennie kieruje naszą uwagę na cud Bożej łaski. „Gdy Izajasz ujrzał objawienie się chwały i majestatu Pana, owładnęła nim świadomość wielkiej czystości i świętości Boga. Jakże ostry było to kontrast pomiędzy absolutną doskonałością Stwórcy, a grzesznym postępowaniem tych, którzy i wraz z nim samym zaliczali się przez długi czas do wybranego ludu”(E. White. Prorocy i królowie, s.171). „Na widok swojego Boga prorok, podobnie jak i Saul z Tarsu u wrót Damaszku, nie tylko głęboko odczuł swą własną nicość; w jego skruszonym sercu pojawiła się pewność przebaczenia i pełnej wolności. Powstał już jako człowiek przeistoczony, przemieniony” (E. White, Prorocy i królowie, s.176).

Świadectwem swego zmienionego łaską życia zachęcał prorok innych do wiernego podążania za Bogiem. A chociaż jego napomnienia oraz wezwania do porzucenia zła i skorzystania z Bożej łaski jako tej, której przyjęcie prowadzi nie tylko do przebaczenia, ale również do uświęconego, pobożnego życia, tak często natrafiały na opór serc, to obecnie dobry Bóg daje nam możliwość przyjęcia ich z otwartością i wrażliwością.

Drodzy, pragnę otworzyć wraz w Wami Słowo Boże i czerpiąc z całej jego głębi, a szczególnie sięgając do księgi proroka Izajasza, odkrywać wspólnie prawdę o Bogu łaski i zachwycać się pięknem Jego prawości i miłosierdzia. Gdy kiedyś Pan Jezus podczas nabożeństwa w Nazarecie przytoczył m.in. natchnione słowa zapisane przez Izajasza, ludzie słuchając Chrystusa „dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego” (Łuk. 4,22). Modlę się, by również w trakcie naszego spotkania Zbawiciel mógł zadziwić nas słowami łaski, ale również by Boża łaska, realność jej poświęcenia oraz moc zmieniająca życie naprawdę wypełniły nasze serca. Boże, pozwól nam spotkać się z Tobą – Bogiem łaski, na którą nie zasługujemy, a którą tak chętnie nas obdarzasz.

pastor Piotr Stachurski

[separator]

[highlight_content]

Zapraszamy na V Kongres ASI Polska,
11-14 grudnia 2014, Bielsko-Biała

gdzie pastor Piotr Stachurski będzie głównym mówcą

KONGRES: więcej

[/highlight_content]

Więcej:

Zarejestruj się na Kongres 2023

Posiłki  Siostra Renata Parma będzie kierować wyżywieniem w trakcie nadchodzącego kongresu ASI Polska. Posiłki będą wegetariańskie.  Jeśli jesteś zainteresowany wyżywieniem na kongresie, prosimy o wypełnienie

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji