1313 Maraton Misyjny

1313 Konin Maraton Misyjny

Wnioskodawca: Zbór w Koninie   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 5,000 PLN

„Czas gwałtownie mija a wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Każdy moment musi być wykorzystywany, aby prowadzona przez nas praca mogła się właściwie rozwijać” (Ewangelizacja, s. 335).

Naszym wielkim przywilejem, ale i obowiązkiem jako ludu Bożego ostatnich dni jest głoszenie Bożego poselstwa światu wykorzystując ku temu każdą nadarzającą się okazję. Im bliżej jesteśmy przyjścia Pana, tym gorliwsze powinny być nasze wysiłki w celu pociągnięcia wielu dusz do Chrystusa.

Dlatego też chcielibyśmy zorganizować w tym roku tzw. cykl ewangelizacyjny, by poprzez różnorodne działania dotrzeć do jak największej liczby osób. Projekt ten ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom Koninian i zaznajomienie ich z poselstwem zdrowia, zasadami budowania relacji w rodzinie oraz Bożą Prawdą.

Liczymy na to, że Bóg pobłogosławi nasze wysiłki i da nam ludzi, z którymi będziemy mogli studiować Biblię.

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji