1314 Aby poznać Boga Miłości

1314 Aby poznać Boga Miłości

Wnioskodawca: Klub Zdrowia Gorzów Wlkp.   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 2,200 PLN

Uważamy, że fakty naukowe połączone z poselstwem zdrowia są wspaniałym środkiem ewangelizacyjnym. Dzięki nim istnieje możliwość dotarcia z dobrą nowiną do osób, które w żaden inny sposób nie mogłyby się nią zainteresować. Mogą łączyć ludzi wierzących i zagubionych, którzy nawet nie uświadamiają sobie swojej głębokiej potrzeby duchowości. Ukierunkowują zeświecczone, zracjonalizowane umysły na poszukiwanie głębszego sensu życia i uświadamiają im ich tęsknoty za wartościami, jakie można odnaleźć tylko dzięki wierze w Boga, który pochyla się nad każdym człowiekiem. Ukazują Bożą troskę o zaspokojenie wszystkich potrzeb ludzkich, również tych związanych ze sferą fizyczną i materialną, a nawet tych, zdawać by się mogło, błahych i niegodnych uwagi.

Jesteśmy przekonani, że równie skutecznym sposobem zwrócenia uwagi społeczeństwa na miłość Bożą jest muzyka. Ta z kolei może dopomóc w kontakcie z osobami wrażliwymi, odczuwającymi tęsknotę za inspirującym życiem duchowym, ale bojącymi się rozmawiać szczerze na tematy religii. Jest drogą do ludzi nie mających odwagi lub czasu na zapoznanie się z prezentowaną przez nas literaturą.

Właśnie dlatego w naszym zborze w Gorzowie Wlkp. postanowiliśmy zaangażować się w te dwie formy misji. Przygotowaliśmy plan organizacji comiesięcznych, stałych wykładów o tematyce naukowej i zdrowotnej, które są przedstawiane mieszkańcom naszego miasta od czerwca 2012 r. Planujemy długoterminową kontynuację tej działalności oraz połączenie jej z pokazami szkoły zdrowego gotowania, jak też klubem dyskusyjnym. Ponadto postanowiliśmy wspólnie z naszym zespołem muzycznym, zorganizować kilka otwartych koncertów na terenie miasta, które będą przekazywać głębokie prawdy biblijne.

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji