1317 Elektroniczne Publikacje Ellen G. White

1317 EGW

Wnioskodawca: Orion Plus   \\   Rok realizacji: 2013   \\   Przyznane dofinansowanie: 6,000 PLN

Jak ważna rolę w rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odegrała literatura pochodząca spod pióra Ellen G. White – wiedzą chyba wszyscy jego wyznawcy. Ze względu jednak na fakt, iż wciąż istnieje znaczna cześć naszych wyznawców nie mogąca korzystać z oryginalnych opracowań w języku angielskim, zachodzi potrzeba tłumaczenia tych pozycji na język polski. Koszt dobrego opracowania jest bardzo wysoki i choć nieopłacalny z ekonomicznego punktu widzenia, to jednak bardzo potrzebny dla rozwoju dzieła Bożego i zrozumienia jego woli.

Projekt zakłada bezpłatne udostępnienie 8 publikacji E. G. White będących w posiadaniu Fundacji Źródła Życia na stronie egwwritings.org prowadzonej przez Ellen G. White Estate przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, oraz odpłatne udostępnienie tych publikacji w formacie e-pub na stronie orionplus.pl. Projekt również zakłada stworzenie funduszu na opracowywanie nowych publikacji E. G. White takich jak „Świadectwa dla zborów”.

Wydawnictwo Orion Plus \\   www.orionplus.pl

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji