1707 – GM3A – Obozy misyjne 2017

1707

Wnioskodawca: GM3A   \\   Rok realizacji: 2017   \\   Przyznane dofinansowanie: 37,800 PLN

W oderwaniu od obowiązków dnia codziennego będziemy mogli razem uczyć się, jak praktycznie żyć na co dzień według rad Pisma Świętego i Ducha Proroctwa. Spróbujemy różnych form ewangelizacji w zależności od rodzaju obozu, na jaki się udamy – począwszy od ankiety czy też pracy kolporterskiej z książką poprzez śpiew oraz inne formy głoszenia ewangelii, aż po zwykłe proste prace polegające na niesieniu pomocy tym, którzy tego w danej chwili potrzebują, albo na przykład… przygotowaniu posiłku dla dzielnych misjonarzy, wracających z pola misyjnego!
Poprzez obozy misyjne Bóg stwarza warunki i daje szansę by każdy, niezależnie od wieku i pochodzenia mógł:
– doświadczyć praktycznej misji i mocy Ducha w działaniu dla innych,
– zobaczyć różnorodność metod ewangelizacyjnych,
– odkryć swoje dary duchowe i nauczyć się korzystać z nich w służbie,
– zrozumieć swoje powołanie,
– wzmocnić więź z Bogiem i otworzyć się na Miłość, która przemienia serce.

Projekt realizowany jest przez Grupę Misyjną „Trzej Aniołowie” od blisko dziesięciu lat. Dofinansowanie pozwoli pokryć koszty zakupu materiałów ewangelizacyjnych oraz umożliwi częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji