1803 – Dorota Ludzińska – Zdobyć serca dzieci

1803

Wnioskodawca: Dorota Ludzińska   \\   Rok realizacji: 2018   \\   Przyznane dofinansowanie: 900 PLN

Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, np. dzieci osób uzależnionych, często nie otrzymują w domu rodzinnym koniecznej opieki i pomocy. Skutkuje to ich problemami w szkole oraz poważnymi problemami emocjonalnymi. Wnioskodawczyni – jako wolontariusz Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD w Częstochowie – planuje przeprowadzić 20 trzygodzinnych spotkań z wychowankami świetlicy, w czasie których prowadzić będzie zajęcia z języka angielskiego oraz współpracować z pracownikami świetlicy w ich działaniach opiekuńczo-wychowawczych. Środki finansowe, o przyznanie których prosi, będą przeznaczone na dofinansowanie drobnych pomocy edukacyjnych oraz produktów żywnościowych, zabawek i książek, które – oprócz wartości użytkowej – pomogą jej w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi.

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji