1826 – Joanna Krupa-Roszak -Expo Zdrowie dla okręgu kujawskiego

Wnioskodawca: Joanna Krupa-Roszak   \\   Rok realizacji: 2018   \\   Przyznane dofinansowanie: 5.300PLN

„EXPO Zdrowie dla okręgu kujawskiego” to projekt przeszkolenia i wyposażenia ekipy z toruńskiego zboru w narzędzie do pracy przez misję zdrowia. Pomysłem i realizacją projektu zajmuje się Joanna Krupa-Roszak, która wraz z mężem pastorem Tomkiem Roszakiem opiekuje się obecnie zborem w Toruniu i Włocławku.
Celem projektu jest docieranie z ewangelią na tereny naszych miast poprzez głoszenie Poselstwa Zdrowia. W naszej służbie i życiu na każdym kroku spotykamy ludzi cierpiących w skutek chorób i nieradzących sobie w gąszczu sprzecznych informacji dotyczących diety i stylu życia. Edukacja zdrowotna jest pożyteczna również dla naszych współwyznawców, często mocno zagubionych w tej dziedzinie.
Organizowanie wystaw Expo Zdrowie pomaga naszym zborom zaktywizować się, polepsza się również współpraca międzyzborowa, wzrasta duchowość i poczucie odpowiedzialności współwyznawców za wspólną misję. Bardzo ważne jest dla nas szkolenie członków zborów okręgu kujawskiego do samodzielnego organizowania wystaw Expo Zdrowie, co rozwinie ich przedsiębiorczość i odwagę w działaniu dla Boga.
Dotacja z ASI Polska przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu kompletnej wystawy Expo Zdrowie wraz z oprzyrządowaniem, oraz zorganizowanie premierowej wystawy na rynku miejskim w Toruniu i zainicjowanie regularnych comiesięcznych spotkań Klubu Zdrowia. Ten projekt to początek wielkiej przygody misyjnej dla naszych zborów w okręgu kujawskim.

Więcej:

Zobacz projekty misyjne na rok 2023

2301 – Łukasz Łękawa – Promocja książek na Dolnym Śląsku Rok realizacji 2023 Przyznane dofinansowanie: 3.000 PLN Jednym z celów, jakie chcemy zrealizować poprzez promocję

Kongres 2022 w Gliwicach

Zarejestruj się Nie bój się Mamy przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, łączonym kongresie ASI Polska, ASI Europa i Diecezji Południowej. Adwentystyczne

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji