1304 Kontynuacja pracy misyjnej w Ostródzie (1)

Dodane przez ASI Polska   /   25 kwietnia 2013  /    Raporty

1304 GM3A Ostróda

Wraz z bratem P. Strugalskim od września 2012 roku kontynuowaliśmy pracę misyjną po Kampie Misyjnym GM3A w Ostródzie. Pracę rozpoczęliśmy od odwiedzenia osób, do których otrzymaliśmy kontakt po kampie. Z tych wszystkich osób wyłoniła się grupa ludzi naprawdę zainteresowanych Bożym poselstwem. Rozpoczęliśmy z nimi wspólne studiowanie Biblii. Niektórych z nich od razu zapraszaliśmy na organizowane przez nas rozpoczęcia sabatu.


W międzyczasie opracowywaliśmy dalsze dzielnice miasta chodząc od drzwi do drzwi z ankietą i książkami, szukając w ten sposób ludzi zainteresowanych wspólnym studiowaniem Biblii. Do tej pory prowadziliśmy cykliczne lekcje biblijne z 15 osobami. Poza tym, pomagaliśmy siostrze Beacie Śleszyńskiej w organizowaniu w Ostródzie spotkań Klubu Zdrowia, które odbywają się raz w miesiącu. Obecnie przychodzi na te spotkania około 30 osób. W kwietniu organizowana była również kuracja antynikotynowa dla palaczy, którą prowadził pastor Piotr Bylina. Przychodziło na nią około 20 osób. Kilku osobom udało się dzięki Bogu zerwać z nałogiem. Trzy z nich wzięły udział w wieczornych spotkaniach modlitewnych organizowanych w wynajmowanym przez nas mieszkaniu.

Dwa razy w tygodniu prowadzimy stoisko z chodnikową wypożyczalnią książek o tematyce religijnej i zdrowotnej. Obecnie już ponad 50 osób korzysta w ten sposób z adwentystycznej literatury. Dwie osoby z tej działalności zaczęły przychodzić na sobotnie nabożeństwa. Organizujemy także cotygodniowe nabożeństwa w sabat w domu jednej siostry, na które zapraszamy zainteresowane osoby. W sumie na tych nabożeństwach było już 5 osób całkowicie z zewnątrz, w tym dwie z nich przychodzą regularnie.

Doświadczenie
Kiedy organizowaliśmy kurację antynikotynową prowadzoną przez pastora P. Bylinę, Bóg zaczął gromadzić nielicznych adwentystów na spotkania modlitewne, które odbywały się po wieczornym spotkaniu z palaczami. Z dnia na dzień dało się zauważyć coraz większe ożywienie, a Bóg był z nami obecny. W czwartek podczas odwykówki omawiane były duchowe aspekty zerwania z nałogiem. Cała grupa (około 20 osób) była podzielona na trzy grupy, w których odpowiadaliśmy sobie wspólnie na następujące pytania: (1) Czy palenie tytoniu jest grzechem? (2) Czy świadomość tego, co jest dobre, a co jest złe, jest wystarczająca do tego, aby wybrać dobre? Jeśli nie, to dlaczego? (3) Kim jest diabeł? Co robi? Jak można się przed nim bronić? (4) Czy Bóg może i chce nam pomóc w zerwaniu z nałogiem? (5) W jaki sposób możemy skorzystać z Jego pomocy?

We wszystkich trzech grupach była piękna wymiana myśli, a Bóg otwierał serca. Ludzie chętnie wypowiadali się na te tematy i nie dało się wyczuć jakichkolwiek uprzedzeń czy barier. Panowała atmosfera otwartości i akceptacji. Wykład został zakończony „kazaniem” P. Byliny. Po piątkowym spotkaniu, trzy osoby z zewnątrz, które przychodziły na kuracje, zdecydowały się przyjść na nabożeństwo (rozpoczęcie dnia Pańskiego), które organizowaliśmy w domu.

Marcin Knapik

Zobacz projekt!


Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry