1409 – GM3A – Misyjne Centrum Szkoleniowe – raport

1409-raport

W ramach projektu zostały zrealizowane nastepujące kursy: kurs roczny, kurs dziesięciodniowy i zjazdy. W kursie rocznym uczestniczyło 12 osób, w kursie 10-dniowym -8 osób i w zjazdach – łącznie ok. 200 osób. Odbyło sie 5 Klubów zdrowia, w których wzięło udział około 200 osób. Wyjść ewangelizacyjnych było 90, zapukano do 12300 mieszkań. Na drugi kontakt zgodziło się 128 osób. Odbyło się 15 lekcji Biblijnych. Rozpowszechniono 5300 książek E.G.W i Biblii, innych książek 1000 szt, GLOW 5600 i inne ulotki 1500 szt, rozdano 150 płyt CD. Odbyło się 25 koncertów. Wypożyczono 220 książek.

Kurs roczny: 4 osoby
W Misyjnym Centrum Szkoleniowym w tym roku, udało się przeszkolić 4 osoby w zakresie:
-nabożeństw: przygotowywanie się do nabożeństw, prowadzenie nabożeństw, apelu, szkoły sobotniej, mówienie kazań.
-misji:
1 kontakt (ankiety, kolportaż, wypożyczalnia, koncerty, wykłady),
2 kontakt (prowadzenie lekcji TMB, spotkania modlitewne, spotkania duszpasterskie),
praca ze zborownikami ( spotkania modlitewne i duszpasterskie, wyjścia misyjne)
-szkolenie praktyczne i teoretyczne w zakresie: lider duchowy, misyjny, organizacyjny, duszpasterz.
-szkolenie w zakresie: prowadzenie kuchni na misyjnych placówkach i obozach,
-szkolenie w zakresie: ekologiczne ogrodnictwo,
-szkolenie w zakresie: misji zdrowotnej (wykłady zdrowotne, klub zdrowia i szkoła gotowania).

Zjazdy:
dla młodzieży, dla kobiet, dla nowych liderów

W ciągu roku odbyły się zjazdy docelowe. Zrobiliśmy specjalne programy (dla młodzieży, dla kobiet i dla nowych liderów), na które zaprosiliśmy osoby z całej Polski. Spotkania te pokazały nam, że jest potrzeba w takich zjazdach w przyszłości. Osoby mogły otworzyć swoje serca i w gronie swoich rówieśników powiedzieć o swoich problemach, a także otrzymać profesjonalne odpowiedzi. Wspólne modlitwy, inspirujące wykłady i integracja w małych grupach pomogła wielu osobom nowymi oczyma spojrzeć na rolę, jaką odgrywa w naszym życiu osobista relacja z Panem Bogiem. Z takich zjazdów ludzie wyjeżdżają ożywionymi, z decyzjami dla Chrystusa.

Kursy 10-dniowe:
dla nowych liderów

W ciągu całego roku na wszystkich naszych wydarzeniach i programach uważnie obserwujemy tych, kogo Pan Bóg przyprowadza do misji. Osoby, które w szczególny sposób są obdarzone różnymi darami i talentami zachęcamy do różnych działań. Chętnych i zaangażowanych w misję, zapraszamy na szkolenie dla nowych liderów. Po takim szkoleniu nasi bracia i siostry mogą być kolejnymi liderami w różnych misyjnych programach i wydarzeniach.

[separator line=”yes”]
Doświadczenia
Lider z Bydgoszczy
W 2013 roku w wakacje odbywał się obóz w Bydgoszczy dla kobiet, w którym uczestniczyło też z lokalnego zboru kilku mężczyzn, między innymi Mirek. Tak Pan Bóg dotknął serce Mirka, że postanowił przyjechać na kurs nowych liderów, gdzie miał możliwość dowiedzieć się więcej, a przede wszystkim przejść szkolenie (jak robić lekcje TMB, Uczniostwo, czas osobisty, czym jest modlitwa…) aby w krótkim czasie od obozu zorganizować szkolenie w zborze dla zborowników, jak prowadzić lekcje TMB. Później odbyła się 1 GT, w której uczestniczyli nie tylko zborownicy z lokalnego zboru, ale też wzięło w niej udział osoby z pobliskich zborów, m.in. Włocławek, Toruń…Mirek w tym roku podjął kolejne decyzje dla Pana Boga-przyjechać do szkoły misyjnej w Płocku, by jeszcze więcej się nauczyć i działać w pełni ku chwale Bożej.

Pełni zapału do pracy dla Pana
Podlasie jest terenem, który od dawna wspieramy misyjnie. Hajnówka, Krasnowieś, Bielsk Podlaski to miasteczka w, których nasi Bracia i Siostry starają się wspólnie działać. Dzięki pracy jaką wykonał Pan Bóg przez Grupę Misyjną w 2009 roku Waldek wraz ze swoją 5-osobową rodziną i przyjacielem rodziny zawarł przymierze z Panem. Waldek chciał dzielić się swoją radością z innymi, ale ponieważ jest rolnikiem, ma nie wiele wolnego czasu. Wszystkie jego siły są poświęcone rolnictwu.
Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione zostało zwiastowanie ewangelii i aby je słyszeli wszyscy(…)
2 Tym. 4,17

Tak jak mówią te słowa, Pan stał przy Waldku i pomógł mu zaangażować się w Jego dzieło. Nasz Brat w krótkim czasie sprzedał swoje krowy i część pola, został w ten sposób uwolniony od nadmiaru pracy. Pan pomógł mu nie tylko dając wolny czas na dzieło misyjne, ale w ten sposób pomógł naprawiając stan zdrowia i relacje rodzinne.
Brat Waldek zdecydował się przyjechać do Misyjnego Centrum Szkoleniowego na kurs 10-dniowy, aby zobaczyć, jak może działać misyjnie na swoim terenie. Przez ostatnie trzy dni szkolenia chodził i płakał. Nie wiedzieliśmy, co się stało. W końcu przed samym wyjazdem do domu Waldek zrozumiał, że Pan powołuje go do misji.
Po szkoleniu wrócił do zboru, zaangażował się w misyjną pracę na swoim terenie. W niedługim czasie został wybrany na kierownika ewangelizacji. Latem zaangażował się w obozy misyjne. Na terenie Podlasia jest jednym z organizatorów spotkań Grup Terenowych. Duch Święty tak wpłynął na Waldka, że z cichego, skrytego mężczyzny, stał się mocnym, odważnym sługą Bożym. Waldek zajmował się hodowlą krów, teraz również pasie stada owieczek Pana Jezusa. Został wybranym przez Niego pasterzem. W tym czasie Duch Święty dotknął serc jeszcze kilku osób: Daniela, Mirka, a poźniej Piotra. Brat Waldek po zakończeniu kursu szkoleniowego w MCS wrócił do swojego zboru aby inspirować i zachecać innych do misji, natomiast Daniel, Mirek i Piotr poświęcili się misji na 100 % i obecnie przygotowują się w MCS do pracy na terenach.

Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. (…)
Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
1 Kor. 9.16; 15,57-58

Zobacz projekt!

Więcej:

Termin następnego kongresu? Zagłosuj

Naszym gorącym pragnieniem jest to, aby kolejny Kongres w roku 2022 mógł mieć formę fizycznego spotkania. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że w cieplejszym czasie ograniczenia

Projekty misyjne na rok 2022

2202 nadzieja.tv — Pomagaj sobie i innym — 2022 Praca przez media stanowi bardzo ważny dział misji, wywierający wpływ na setki tysięcy ludzi. Dzięki niej

Zobacz program Kongresu 2021

Program Ramowy XII Kogresu ASI Polska 10-11 grudnia 2021 r. nadzieja.tv PIĄTEK, 10 grudnia 2021 15.30 – 16.45 – BLOK I – Rozpoczęcie XII Kongresu

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji