1513 Misja młodzieży

1513-misja-mlodziezy

Wnioskodawca: Maria Jaworska-Trzop   \\   Rok realizacji: 2015   \\   Przyznane dofinansowanie: 10,800 PLN

Misja młodzieży 2015 to program wspomagajacy wszechstronny rozwój młodzieży i angażujący ją w pracę misyjną głównie poprzez pomoc oraz poselstwo zdrowia. W tym roku oprócz przyjazdu na zjazd i obozy sportowo-misyjne chcemy dać młodzieży możliwość przyłączenia się do Młodzieżowego Adwentystycznego Klubu Sportowego, który nie tylko pozwoli na rozwój fizyczny i społeczny oraz zdobycie pewnej wiedzy, ale także będzie zapoznawał młodych ludzi z poselstwem zdrowia KADS i wdrażał ich do dzielenia się tym poselstwem z innymi m.in. poprzez specjalnie opracowany program EXPO Zdrowie dla młodzieży.

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji