1623 – Katarzyna Pawluczuk – Klub Zdrowia w Białymstoku

1623

Wnioskodawca: Katarzyna Pawluczuk   \\   Rok realizacji: 2016   \\   Przyznane dofinansowanie: 1,800 PLN

Celem projektu jest wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Białegostoku poprzez organizowanie cyklicznych spotkań Klubu Zdrowia, podczas których uczestnicy dowiedzą się na temat chorób cywlilizacyjnych, profilaktyki zdrowotnej, świadomości w zakresie
przyczyn powstawania najczęstszych i groźnych chorób dotykająchc nasze społeczeństwo oraz zdrowego odżywiania się. Każde spotkanie musi odpowiednio wczesniej zostać zaplanowane oraz wypromowane. Poszczególnymi działaniami dotyczącymi realizacji
spotkań KZ są:
1. Działania promocyjne informujące o spotkaniach Klubu Zdrowia – przygotowanie, wydruk i dystrybucja plakatów i ulotek,
przygotowanie informacji do mediów.
2. Koordynacja poszczególnych spotkań – planowanie terminów spotkań, zapraszanie prelegentów, przygotowanie degustacji.
3. Przeprowadzenie spotkań klubu zdrowia raz w miesiącu, łącznie 11 spotkań w ciągu roku.
Każde spotkanie składać się będzie z:
– wykładu, prezentacji multimedialnej (60-90 min) prowadzonego przez lekarza, promotora zdrowia, psychologa, dietetyka,
– degustacji zdrowej żywności,
– indywidualnych porad z prelegentem,
– anonimowych ankiet na temat nawyków żywieniowych,
– udostępnienia ulotek i broszur promujących zdrowy styl życia, walkę z nałogami, aktywny tryb życia, materiałów szkoleniowych.
Dotacja z ASI Polska zostanie wykorzystana na dofinansowanie przejazdów prelegentów oraz doposażenia Klubu w sprzęt konieczny do prowadzenia zajęć.

Więcej:

Terminy naboru wniosków 2020 i 2021

Z uwagi na połączenie trzech kongresów (XI Kongresu ASI Polska, ASI Europa i GYC Europa) w jeden wspólny, w terminie 26-30.08.2020 roku, wyjątkowo musieliśmy zmienić

Ankieta kongresu 2019

Czy byłeś/byłaś na X Jubileuszowym Kongresie ASI Polska w Łodzi?Wypełnij ankietę przez internet

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji