1202 Ogólnopolski Kamp Misyjny – raport końcowy

Dodane przez ASI Polska   /   19 kwietnia 2013  /    Raporty

KampMisyjny

Kamp misyjny w Ostródzie na Mazurach to 10 dni na łonie pięknej przyrody, to duchowe ożywienie i rozwój osobisty, to inspirujące wykłady, szkolenia, to wspólne doświadczenia, modlitwy i śpiew, to intensywne i różnorodne codzienne działanie ewangelizacyjne i prozdrowotne, to zjednoczenie wielu inicjatyw misyjnych Kościoła w Polsce, to atrakcyjny program dla dzieci i dla młodzieży, to integracja i aktywny wypoczynek, a przede wszystkim radość ze służby bliźniemu. Kamp misyjny to okazja do zaniesienia Ewangelii do każdego domu na terenie Ostródy i okolic, to okazja do przygotowania nowego terenu do powstania zboru. Ten piękny program udało się zrealizować dzięki Panu Bogu, dzięki wsparciu i modlitwom wielu osób, a także dzięki wsparciu finansowemu m.in. ASI POLSKA. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom, a przede wszystkim Panu Bogu za Jego obecność na Kampie Misyjnym 2012. Niech dobry Bóg rozpali misyjny ogień w naszych sercach, zborach i w całej Polsce!


Doświadczenie z Kampu Misyjnego
Miałem okazję prowadzić serię wykładów „Moralność w niemoralnym świecie: prawda czy mit”. Ideą serii było aby każdy wykład – było ich łącznie pięć – oparty był na innym przykazaniu dotyczącym relacji międzyludzkich. Ponadto każdy wykład miał być wygłoszony przez innego mówcę (M. Karauda, R. Jankowski, J. Dzięgielewski, J. Igła, Z. Makarewicz). Wykłady odbywały się codziennie, omawiając przykazania w odwrotnej kolejności – od dziesiątego do piątego.
    Ostatnie spotkanie było szczególne: poza omówieniem piątego przykazania i umieszczeniem go we współczesnych realiach, pastor Makarewicz miał także dotknąć pierwszej części Dekalogu, niejako podsumowując całą serię. Na sali było tego dnia sporo osób – ponad trzydzieści, trudno było też odgadnąć kto był spoza kościoła, ponieważ w wykładach brały udział także osoby z okolicznych zborów. Prelegent zadawał słuchaczom sporo pytań i spośród odpowiadających swoją obecność szczególnie zaznaczył pewien mężczyzna, siedzący wraz z kobietą i dzieckiem. Jego odpowiedzi były na tyle trafne, przemyślane i poprawne teologicznie, że doszedłem do wniosku, iż chociaż nie znałem go, to musi być to wyznawca naszego kościoła. Mężczyzna wraz z kobietą podeszli do nas po wykładzie. Rozmawialiśmy z nimi otwarcie, sądząc, że znają Biblię a także poselstwo naszego kościoła. Utwierdził mnie w tym także fakt, że zwracali się do prelegenta używając formy „pastorze”, mimo, że podczas wstępu przestawiłem mówcę jako znawcę tematyki i teologa, nie wspominając jednak nic na temat jego pracy w ramach kościoła. Jakież było moje zdziwienie, gdy w pewnym momencie mężczyzna powiedział, że „podoba mu się poselstwo adwentystów” i to „jak ich zasady wiary przekładają się na życie”. Okazało się, że ta rodzina co tydzień ogląda nasze nabożeństwa na portalu adwentysci.waw.pl, lub nadzieja.tv i zna pastora Makarewicza właśnie stamtąd. Gdy zapytaliśmy się jak trafili na te strony, powiedzieli, że mieli kiedyś (przed kilkunasty laty) kontakt z adwentystami, poznali nawet pastora Czesława Czajkę. Trzeba dodać, że nasz kościół prowadził kiedyś działalność na terenie Ostródy, działało tam nawet nasze radio, a kolporterzy i ewangeliści przez dłuższy czas oferowali naszą literaturę. Kontakt jednak urwał się, gdy kościół zakończył pracę na terenie miasta a grupa wyznawców rozjechała się po świecie.
    Rodzina ta trafiła na zaproszenia na wykłady, koncerty, ekspo-zdrowie i inne działania reklamowane  przed kampem misyjnym i choć nie wiedzieli kto organizuje to przedsięwzięcie postanowili wziąć udział kiedy tylko będą mogli. Ostatecznie trafili na ostatni wykład z serii o moralności. Okazało się też, że znają kilka osób z olsztyńskiego zboru, ale nie pamiętają już jak się nazywają, bo minęło sporo czasu. Po długiej i miłej rozmowie zaprosiliśmy ich na sobotnie nabożeństwo do ośrodka Bajka, gdzie odbywał się kamp, tym bardziej, że szykował się bardzo ciekawy program: chrzest, wieczerza pańska. Zaproponowałem im, by rozpoczęli może czytać Pismo Święte wraz z kimś z nas. Bardzo mile zaskoczyła mnie ich odpowiedź: „bardzo byśmy chcieli, ale przecież wy na pewno wkrótce wyjedziecie; my chcielibyśmy spotykać się z kimś regularnie”. Powiedziałem im, że nasz kolega zostaje w Ostródzie i że na pewno bardzo by się cieszył mogąc służyć im swoim czasem. Ucieszyli się i podali swój adres i telefon, po czym pożegnaliśmy się.                
    Wieczorem modliliśmy się, by nic nie stanęło na drodze i rodzina ta pojawiła się na sobotnim nabożeństwie. Rano długo rozglądałem się, szukając ich w sali, gdzie odbywało się nabożeństwo. W końcu podszedł do mnie pastor Makarewicz i powiedział, że przyjachali i miał już okazję rozmawiać z tym mężczyzną. Także i mnie udało się odnaleźć ich. Zaproponowałem by usiedli koło mnie z przodu sali, ale okazało się, że odnaleźli owych znajomych z Olsztyna, którzy także przybyli na nasze nabożeństwo i usiedli wraz z nimi. Przebywali z nami przez całe nabożeństwo a także część popołudniowego programu, mimo że przybyli z dwójką małych dzieci. Cieszyli się, że mogli ponownie uczestniczyć w nabożeństwie kościoła adwentystów a także z tego, że poznali Marcina, z którym mogli umówić się na spotkania biblijne.
    W ten sposób Bóg pokazał jak ważna była inicjatywa zorganizowania kampu misyjnego w Ostródzie. Pokazał, że ma tam swoje dzieci, czekające na Boży chleb i spragnione Wody Życia. Chwała Bogu!

Łukasz Romanowski   \\   www.gm3a.org   \\   Zobacz relację z Kampu!

Zobacz projekt ASI!

Statystyki

Statystyki z Kampu Misyjnego 2012

Rodzaje misji: około 20 Doświadczeni liderzy zaangażowani w pracę: 30 osób Pracowało przez cały tydzień (sumując liczbę osób z każdego dnia) – w mieście: 171 osób + dzieci – na wykładach: 150 osób – od drzwi do drzwi: 117 osób – EXPO Zdrowie: 25 osób (190 uczestników) – program dla dzieci w parku (a’la EXPO): 20 osób (45 uczestników) – praca socjalna: 24 osoby

Ankiety w mieście: ponad 120, z tego osób zainteresowanych naszymi programami – około 90 Ankiety w domach: 388, z tego osób zainteresowanych naszymi programami – 135 Osoby na lekcje biblijne: około 15 Na wykładach/programach było (licząc osoby z każdego dnia): – o sądzie – 10 osób – o zdrowiu – 38 osób – o moralności – 16 osób – o rodzinie – 5 osób – koncert Fileo – pełna sala (około 200 osób) – koncert charytatywny ? – zebrano ? złotych – piknik rodzinny – około 100 osób

Rozdana literatura: 3200 – „Choć trochę nieba na ziemi” 1800 – „Zdrowie z wyboru” 730 – „Zdrowie twój wybór” ok 50 tyś. zaproszeń 20 tyś. ulotek GLOW

Wypożyczono: 6 książek

Sprzedano: 250 książek

Zdjęcia

Więcej zdjęć można znaleźć TUTAJ .

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry