1207 Nadzieja.TV

Dodane przez ASI Polska   /   05 października 2012  /    Raporty

Działalność telewizyjna, choć nie jest kolportażem książek czy chodzeniem od domu do domu, jest działalnością ewangelizacyjną. Jej celem jest pozyskanie zainteresowanych osób poselstwem adwentystów dnia siódmego, bowiem z pomocą mass mediów docieramy do tych, którzy nigdy nie zjawiliby się w zborze. Praktycznie jesteśmy u nich w domu na końcu kabla czy w urządzeniach mobilnych. W przypadku nadzieja.tv jej celem jest także pomoc wyznawcom nie tylko w dostępie do ciekawych treści, ale w ogóle mówcy (pastora) tam, gdzie jest to utrudnione czy wręcz niemożliwe.


Naszym celem było zapewnienie dostępu do całości nabożeństwa sobotniego ze zboru w Podkowie Leśnej, co dzięki dofinansowaniu ASI Polska może być realizowane. Docierają do nas informacje od grup wyznawców, całych zborów, osób przykutych do łóżek czy matek z małymi dziećmi, które dziękują za taką posługę. Mamy również widzów poza krajem (np. duże grupy w Anglii, Norwegii czy Niemczech). Obecnie wspólnota w Podkowie Leśnej jako jedyna nadaje całość sobotnich uroczystości, gdyż przygotowuje również lekcje Szkoły Sobotniej na wideo.

Zobacz projekt!

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry